Άρθρο 01: Ορισμός ναρκωτικών

1. Με τον όρο «ναρκωτικά», κατά την έννοια του νόμου αυτού, νοούνται ουσίες με διαφορετική χημική δομή και διαφορετική δράση στο κεντρικό νευρικό σύστημα, και με κοινά χαρακτηριστικά γνωρίσματα την μεταβολή της θυμικής κατάστασης του χρήστη και την πρόκληση εξάρτησης διαφορετικής φύσης, ψυχικής ή και σωματικής, και ποικίλου βαθμού.
2. Οι ουσίες που υπάγονται στα ναρκωτικά περιλαμβάνονται ιδίως στους πίνακες Α’, Β’, Γ’ και Δ’ οι οποίοι αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν.3459/2006 (Α΄103), όπως έχουν τροποποιηθεί με αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν.3459/2006. Στις παραπάνω ουσίες δεν περιλαμβάνονται τα προϊόντα κλωστικής κάνναβης sativa L.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Ναρκωτικών μπορεί να προστίθενται ή να αφαιρούνται ουσίες στις κατηγορίες του άρθρου αυτού ή να μεταφέρονται από τη μία κατηγορία στην άλλη ή να μεταβάλλονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της διάθεσής τους, ιδίως σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις.

 • 2 Νοεμβρίου 2012, 02:11 | Κρίστα Παππά

  Περί βιομηχανικής κάνναβης…

  Στη προηγούμενη διαβούλευση του σ/ν, που έγινε πριν από περίπου ένα χρόνο, είχαμε προτείνει να εξαιρούνται εξαρχής:
  α) τα προϊόντα από ποικιλίες βιομηχανικής κάνναβης με χαμηλή περιεκτικότητα σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC, < 0,2 %),
  β) οι ποικιλίες της βιομηχανικής κάνναβης που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 796/2004 και του εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό της ΕΕ καθώς και όσες ποικιλίες βιομηχανικής κάνναβης πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 39 του Κανονισμού (ΕΚ) 73/2009 του Συμβουλίου και του εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό της ΕΕ.

  Στην άνω πρόταση καταλήξαμε λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς επιστημονικές εξελίξεις, τις αναπτυξιακές δυνατότητες και προοπτικές που τεκμηριωμένα έχει η εκμετάλλευση της βιομηχανικής κάνναβης, καθώς και τις δεσμεύσεις όπως αυτές απορρέουν από την ισχύουσα Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.

  Στο παρόν σ/ν η προσθήκη στο άρθρο 1, παρ. 2 «…. Στις παραπάνω ουσίες δεν περιλαμβάνονται τα προϊόντα κλωστικής κάνναβης sativa L.» είναι πράγματι ένα σημαντικό βήμα, όμως δεν λύνει οριστικά το πρόβλημα καθώς δύναται να διαιωνίσει τη σύγχυση οδηγώντας και πάλι, επαγγελματίες και άλλους πολίτες, άδικα στα δικαστήρια.

  Η συμπλήρωση της διάταξης εξαίρεσης με την αναφορά «… με χαμηλή περιεκτικότητα σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC, < 0,2 %)» δεν θα αφήνει κανένα περιθώριο για άδικες διώξεις. Αν και υπάρχει το δικαίωμα της αμφισβήτησης (άρθρο 41, παρ. 2), αυτό δεν προφυλάσσει από μία πιθανή (για να μην ειπωθεί σίγουρη) άδικη δίωξη όταν η περιεκτικότητα σε THC δεν αποσαφηνίζεται εξαρχής. Είναι λοιπόν απαραίτητο να περιληφθεί αυτή η διευκρινιστική αναφορά, ούτως ώστε να μην ενεργοποιούνται οι ανακριτικές διαδικασίες όταν το προϊόν έχει < 0,2 % THC. Σημειώνεται ότι πολλά καλλυντικά και τρόφιμα που περιέχουν κάνναβη με χαμηλή περιεκτικότητα σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC, < 0,2 %) παρασκευάζονται, πωλούνται και διακινούνται νόμιμα στις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ.

  Επιπρόσθετα, για να είναι ολοκληρωμένο το παρόν σ/ν θα πρέπει να περιλάβει στις διατάξεις εξαίρεσης και τις ποικιλίες βιομηχανικής κάνναβης που αναφέρονται σε Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και περιέχουν < 0,2% THC, ώστε να δίνεται η δυνατότητα καλλιέργειάς της. Αν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι καλλιεργούμενες εκτάσεις με βιομηχανική κάνναβη είναι μικρότερες συγκριτικά με άλλα σκληρόινα φυτά (όπως το λινάρι), οι δυνατότητες εκμετάλλευσής της και οι αναπτυξιακές προοπτικές της είναι ιδιαίτερα αξιόλογες. Ενδιαφέρον για τον αγροτικό τομέα έχει το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης (ΕΚ 73/2009), το όποιο δίνει τη δυνατότητα χορήγησης στηρίξεων για καλλιέργειες με περιβαλλοντικά οφέλη (όπως είναι η βιομηχανική κάνναβη). Επίσης σημαντική είναι η όλο και αυξανόμενη χρήση της σε πολλούς τομείς της μεταποίησης, αλλά και σε νέα καινοτόμα πράσινα προϊόντα όπως αναφέρεται σε διπλανό σχόλιο.

  Πολλές Ευρωπαϊκές χώρες έχουν επανεντάξει την κλωστική κάνναβη στην γεωργική παραγωγή τους, με την Γαλλία να είναι 1η σε καλλιεργήσιμη έκταση. Η μεταποίηση και το εμπόριο κάνναβης έχουν σημαντική παρουσία σε χώρες του βορρά (όπως Γερμανία και Αγγλία), αλλά και στην Ισπανία, την Ιταλία και την Ρουμανία. Μία απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο, με την αγγλική λέξη για την κλωστική κάνναβη “hemp”, θα πείσει και τον πιο δύσπιστο για τις αναπτυξιακές δυνατότητες που δίνει το εύρος των προϊόντων που μπορούν να κατασκευαστούν από αυτό το παρεξηγημένο φυτό.

  Υπενθυμίζουμε ότι στην ξεχασμένη μελέτη του, το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ), πριν από σχεδόν 12 χρόνια, η κλωστική κάνναβη χαρακτηρίζεται ως μία αξιόλογη εναλλακτική καλλιέργεια με πολλά οφέλη. Στην ίδια μελέτη παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματά της, χωροθετούνται ζώνες καλλιέργειας και προτείνεται η επανένταξή της στις παραγωγικές δραστηριότητες της χώρας.

  Το παρόν σ/ν, δεν πρέπει να αποτελέσει τροχοπέδη σε μελλοντικές προσπάθειες καλλιέργειας και επεξεργασίας κλωστικής κάνναβης, την στιγμή που αναζητούνται νέες διέξοδοι στην γεωργία και την μεταποίηση.
  Άλλωστε, πρόκειται για ένα φυτό που καλλιεργήθηκε αδιάλειπτα στην χώρα μας, για χιλιετίες έως τα μέσα του προηγούμενο αιώνα, ενώ το βαμβάκι άρχισε να καλλιεργείται μόλις τον 2ο αιώνα π.χ.

  Τέλος, παραθέτονται τα σχόλια που είχαν υποβληθεί στην προηγούμενη διαβούλευση:
  http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?c=2675
  http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?c=2755

 • 1 Νοεμβρίου 2012, 16:46 | ΝΙΚΟΣ ΜΑΚΡΗΣ

  ΓΕΙΑ ΣΑΣ ΚΥΡΙΟΙ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ. ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΙΚΟΣ ΜΑΚΡΗΣ ΚΑΙ ΕΙΜΑΙ ΑΓΡΟΤΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ (ΓΑΛΗΝΗ-ΛΑΡΙΣΑΣ).

  ΘΑ ΘΕΛΑ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΩ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΩΣΤΙΚΗ ΚΑΝΝΑΒΗ…!!!

  ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΟΠΩΣ ΖΙΖΑΝΙΑ,ΜΕΛΙΓΚΡΑ,ΤΕΤΡΑΝΥΧΟ,ΑΦΙΔΕΣ,ΣΚΟΥΛΙΚΙ(ΠΡΑΣΙΝΟ) ΣΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΚΟΥΛΙΚΙ ΚΑΤΑΣΤΑ ΠΟΛΥΔΑΠΑΝΗ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΧΝΩΝ ΨΕΚΑΣΜΩΝ ΜΕ ΕΠΙΒΛΑΒΗ ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ Η ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΟΥ. ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΕΡΑΣΑΜΕ ΣΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΟΠΩΣ ΨΥΧΑΝΘΗ ΦΥΤΑ (ΡΕΒΥΘΙΑ,ΦΑΚΕΣ,ΦΑΣΟΛΙΑ ΚΛΠ)ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΟΥΜΕ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΑΦΟΥ ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΖΟΥΝ ΜΕ ΑΖΩΤΟ ΤΟ ΧΩΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΟΥΝ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΟΥ.
  ΕΙΔΑ ΟΜΩΣ ΕΓΩ, ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΟΥ, ΟΤΙ ΤΑ ΨΥΧΑΝΘΗ ΦΥΤΑ ΑΝΘΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΦΟΡΟΥΝ ΓΡΗΓΟΡΟΤΕΡΑ,ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ, ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΚΟΥΛΙΚΙΟΥ ΣΕ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΟ ΓΡΗΓΟΡΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΟΥ ΣΤΟ ΒΑΒΜΑΚΙ.

  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ ΛΟΙΠΟΝ…..
  ΑΦΟΥ ΔΙΑΒΑΣΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΚΑΙ ΕΙΔΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΑΝΔΥΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΩΣΤΙΚΗ ΚΑΝΝΑΒΗ, ΕΧΩ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΩ ΚΑΙ ΓΩ ΜΕ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥ, ΠΩΣ ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΟΥ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΕΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΟΦΕΛΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ.

  ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΟΝ,
  ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ,
  ΜΑΚΡΗΣ ΝΙΚΟΣ.

 • 1 Νοεμβρίου 2012, 11:35 | Αλέξανδρος Φιλιππίδης

  Είναι πραγματικά τραγικό να ορίζετε ότι «Στις παραπάνω ουσίες δεν περιλαμβάνονται τα προϊόντα κλωστικής κάνναβης sativa L.» κάτι το οποίο θα προκαλέσει περισσότερα προβλήματα παρά λύσεις.
  Η κλωστική κάνναβη Sativa L. και όχι μόνο τα προϊόντα της πρέπει να αφαιρεθεί από τον εν λόγω πίνακα, διότι με τον ορισμό αυτό θα δημιουργηθούν εμπλοκές όσο αφορά την νόμιμη καλλιέργεια, μεταποίηση και πώληση του ίδιου του φυτού και των προϊόντων του, κάτι το οποίο συμβαίνει σε τόσες χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  Ειδικότερα σε περίοδο που οι αγρότες αναζητούν νέες καλλιέργειες και νέα προϊόντα η κλωστική κάνναβη, που όπως γνωρίζετε δεν έχει καμμία απολύτως σχέση πέρα του γένους/ονομασία με την ευφορική, θα μπορούσε να ανοίξει μια νέα δυναμική στις εναλλακτικές καλλιέργειες που προωθούνται. Ήδη καλλιεργείται νομίμως από την Ρουμανία μέχρι και το Βέλγιο, την Γαλλία,την Γερμανία οπότε έχει έρθει επιτέλους η ώρα να δούμε ορθολογιστικά την δυναμική που κρύβεται πίσω από το θέμα της κλωστικής κάνναβης.
  Η πληθώρα των προϊόντων που μπορούν να παραχθούν από το εν λόγω φυτό της κλωστικής κάνναβης έχουν παρουσιαστεί στην διεθνή βιβλιογραφία εκτενώς και ήδη λειτουργούν χιλιάδες επιχειρήσεις παγκοσμίως.
  Αν λοιπόν απλά επιτραπούν τα προϊόντα αλλά όχι και το ίδιο το φυτό αφαιρείται αμέσως η δημιουργία μιας εσωτερικής οικονομίας και παραγωγικής διαδικασίας που θα μπορούσε να οδηγήσει και σε εξαγωγές αλλά και στην δημιουργία ενός και καινούριου παραγωγικού.εμπορικού και μεταποιητικού κλάδου.

  Για περισσότερες πληροφορίες

  http://www.eiha.org/ – European Industrial Hemp Association
  http://www.eiha.org/attach/85/cultivation_and_use_of_fiber_hemp_in_europe.pdf – Παραγωγή και χρήση στην Ευρωπαϊκή Ένωση
  http://www.eiha.org/attach/553/09-02_C1_Flax_hemp_presentation_26_February_2009_circa.pdf – Παραγωγή στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 • 31 Οκτωβρίου 2012, 10:14 | Σεραφείμ Κανδύλας

  Διευκρίνηση στο σχόλιο μου .Δεν είναι το άρθρο 10 αλλά το άρθρο 20 του νόμου 3459/2006 με τα αντίστοιχα άρθρα.
  Για τους λόγους αυτούς προτείνει την τροποποίηση του άρθρου 20 παράγραφος στ΄ του Νόμου 3459/2006 ως εξής στ)καλλιεργεί η συγκομίζει οπουδήποτε φυτό του γένους της κάνναβης εξαιρουμένων των ποικιλιών της κλωστικής cannabis sativa L, όπως αυτές προσδιορίζονται στον κανονισμό ΕΟΚ 1164/89 της Επιτροπής και όπως αυτές θα προσδιορίζονται εκάστοτε από σχετικούς κανονισμούς της Ε.Ε………
  Η παράγραφος ι)συμπληρώνεται και ισχύει στο εξής ως ακολούθως ι)Η ονομασία της κάνναβης καθώς και σήματα με βάση το σχήμα του φύλλου του φυτού και λοιπών μερών του φυτού της κλωστικής κάνναβης σε τίτλου συσκευασιών και προϊόντων από κλωστική κάνναβη και η διαφήμιση των προϊόντων αυτών, δεν θεωρείται ότι συντελούν στη διάδοση της χρήσης ναρκωτικών ουσιών.

 • 30 Οκτωβρίου 2012, 18:39 | Σεραφείμ Κανδύλας

  (Μια παρένθεση πριν το σχόλιο: Πριν περίπου ένα χρόνο ( από τις 9 έως τις 25 Σεπτεμβρίου του 2011) έγινε η διαβούλευση του νομοσχεδίου για τον νέο κώδικα ναρκωτικών που προωθούσε η τότε κυβέρνηση. Τα σχόλια στην διαβούλευση που αφορούσαν τον διαχωρισμό της κλωστικής κάνναβης έλαβαν τον μεγαλύτερο αριθμό θετικών ψήφων. Στις δυο αναγνώσεις που ακολούθησαν στις αρμόδιες επιτροπές τόσο από τον τότε υπ. Δικαιοσύνης όσο και από εισηγητές των άλλων κομμάτων τονίσθηκε ότι το νομοσχέδιο πρέπει να προβλέπει ρητά το διαχωρισμό της κλωστικής από την ινδική κάνναβη. Πρέπει να αναφέρω εδώ ότι εκτός από τις ερωτήσεις που έχουν γίνει κατά καιρούς από βουλευτές του Ελληνικού κοινοβουλίου προς τους αρμόδιους υπουργούς σχετικά με την εναρμόνιση της χωράς μας με την ευρωπαϊκή οδηγία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ασχολήθηκε με το θέμα (μετά από ερωτήσεις του ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πρασίνων Μ. Τρεμόπουλου). Παραθέτω σχετικά:

  Η ερώτηση του κ. Τρεμόπουλου: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2011-011400+0+DOC+XML+V0//EL
  Η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επ’ αυτής: http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2011-011400&language=EN.
  Εδώ κλείνει η παρένθεση).
  Σύμφωνα με τον κανονισμό Ε.Ο.Κ. 619/71 κλωστική κάνναβη θεωρούνται οι ποικιλίες της Cannabis Sativa με περιεκτικότητα σε T.H.C. (Δ9 τετρανδροκανναβινόλη) κάτω από 0,2%. Πέρα από το επίμαχο συνθετικό «κάνναβη», η κλωστική δεν έχει κανένα άλλο κοινό με την Ινδική κάνναβη. Πρόκειται για φυτό που καλλιεργείται παγκοσμίως, καθώς το σύνολο του υπέργειου μέρους του είναι πλήρως αξιοποιήσιμο και μπορεί να παράγει:
  1. Ίνες για υφάσματα ( ενδεικτικά http://www.envirotextile.com/ http://www.hemporium.co.za/, http://www.kannabishop.com/gr/kannabishop http://www.hempandcompany.com/shop/cat/mens-clothing, http://www.thehempstore.co.uk/?page_id=48 ) τα οποία μάλιστα θεωρούνται υποαλλεργικά.
  2. Χαρτί: το χαρτί μάλιστα είναι πολύ ανθεκτικό. Τα περισσότερα χαρτονομίσματα ακόμη και σήμερα είναι από κάνναβη. Χρειάζεται 7 φορές λιγότερα χημικά παράγωγα του θείου και ελάχιστο χλώριο για την λεύκανση του, σε σχέση με τον χαρτοπολτό από Δασική ξυλεία.
  3. Οικολογικά χρώματα και βερνίκια.
  4. Είδη κοσμετικής : Κρέμες για το πρόσωπο και το σώμα, σαπούνια, έλαια αρωματοθεραπείας – απορρυπαντικά κ.λπ.
  5. Προϊόντα διατροφής: Οι σπόροι της κάνναβης κονιοποιημένοι ή όχι για πολλούς λαούς ήταν και για ορισμένους παραμένει βασικό διατροφικό μέσο
  6. Οικοδομικά υλικά : υλικά πολύ ελαφρά που «αναπνέουν» με έντονη θερμική και ακουστική μόνωση και τα οποία πιστοποιούν την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου (ενδεικτικά http://www.cannabric.com/catalogo/ http://www.limetechnology.co.uk/hemcrete.htm ,
  7. http://www.ecogroup.gr/el/canabest-top-meninner?phpMyAdmin=d5a72fb5788d4ad62c25a4d53e2dd29f http://www.youtube.com/watch?v=FV3AqKNR0p4.)
  8. Βιομάζα και βιοκαύσιμα.
  9. Πλαστικά http://www.hemp-technologies.com/page33/page33.html
  10. Βελτιωτικά εδάφους: με ότι υπολείπεται από την κατεργασία παρασκευάζεται υλικό βελτιωτικό εδάφους καλλωπιστικών και κηπευτικών φυτών.
  Η καλλιέργεια της κλωστικής κάνναβης στην Ευρώπη όχι μόνο επιτρέπεται αλλά και επιδοτείται βάσει των κανονισμών της Ε.Ε για κοινή οργάνωση λινού και κάνναβης.
  (ενδεικτικά http://eur-lex.europa.eu/el/legis/latest/chap_03_split04.pdf http://www.hempandcompany.com/shop/cat/mens-clothing
  http://www.eiha.org/).

  Οι κύριες αιτίες της αναβίωσης της καλλιέργειας της είναι ή δημιουργία νέων σύγχρονων ποικιλιών, η ανάπτυξη νέας τεχνολογίας τόσο στην καλλιέργεια όσο και στην απόληψη των ινών και η παραγωγή νέων προϊόντων και παραπροϊόντων από την βιομηχανοποίησή της. Η θεώρηση των υφαντών και λοιπών προϊόντων της κάνναβης ως υποαλλεργικών προκαλεί συνεχώς αύξουσα ζήτηση. Αλλά και τα λοιπά πλεονεκτήματα της καλλιέργειας εκτιμώνται τώρα ιδιαίτερα α) Επειδή παράγονται προϊόντα που δεν είναι μόνο τροφές για τον άνθρωπο και τα ζώα , β) Για οικολογικούς και οικονομικούς λόγους εξαιτίας της αποπνικτικής των ζιζανίων καλλιέργειας της η οποία όχι μόνο δεν χρειάζεται χημικά ζιζανιοκτόνα η ίδια, αλλά αφήνει καθαρό το χωράφι για την επόμενη καλλιέργεια γ) συμβάλει στην βιοποικιλότητα και την αειφόρα.

  Το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) και το Εργαστήριο Γεωργίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με μελέτη με τίτλο «Σχέδιο καλλιέργειας κλωστικής κάνναβης και κλωστικού λιναριού στην Ελλάδα», στην περίληψη της μελέτης σημειώνει συμπερασματικά: «Η κλωστική κάνναβη είναι δυνατόν να αποτελέσει μιά αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση για αναδιάρθρωση των καλλιεργειών και η μεταποίηση της σημαντικό παράγοντα πράσινης ανάπτυξης». Για τους λόγους αυτούς προτείνει την τροποποίηση του άρθρου 10 παράγραφος στ΄ του Νόμου 3459/2006 ως εξής:
  στ) καλλιεργεί η συγκομίζει οπουδήποτε φυτό του γένους της κάνναβης εξαιρουμένων των ποικιλιών της κλωστικής cannabis sativa L, όπως αυτές προσδιορίζονται στον κανονισμό ΕΟΚ 1164/89 της Επιτροπής και όπως αυτές θα προσδιορίζονται εκάστοτε από σχετικούς κανονισμούς της Ε.Ε………
  Η παράγραφος ι) συμπληρώνεται και ισχύει στο εξής ως ακολούθως ι) Η ονομασία της κάνναβης καθώς και σήματα με βάση το σχήμα του φύλλου του φυτού και λοιπών μερών του φυτού της κλωστικής κάνναβης σε τίτλου συσκευασιών και προϊόντων από κλωστική κάνναβη και η διαφήμιση των προϊόντων αυτών, δεν θεωρείται ότι συντελούν στη διάδοση της χρήσης ναρκωτικών ουσιών.