• Σχόλιο του χρήστη 'Δημητρης' | 2 Νοεμβρίου 2012, 00:20

    Προτείνω να εφαρμοστεί η οριζόντια και κάθετη κινητικότητα και στους Υπαλλήλους Εξωτερικής Φρούρησης, όπως προβλέπεται από τον νόμο για την Θέσπιση του Ενιαίου Μισθολογίου (Ν.4024/2011, Άρθρο 5), ο οποίος είναι νεότερος όλων των απαγορευτικών Νόμων, Π.Δ. και των όποιων διατάξεων και αποφάσεων περί της μετάταξης των εξωτερικών φρουρών. Από την υιοθέτηση και εφαρμογή της συγκεκριμένης ρύθμισης, θα ωφεληθούν πρωτίστως οι κάθε είδους Υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης-όπως τα νέα καταστήματα κράτησης,-οι οποίες θα επανδρωθούν σε δεινούς οικονομικά καιρούς από εξειδικευμένα και έμπειρα στελέχη, χωρίς περαιτέρω κόστος νέων προσλήψεων και δευτερευόντως, εξειδικευμένοι υπάλληλοι, οι οποίοι αγωνίστηκαν εργαζόμενοι την νύχτα στην σκοπιά και παρακολουθώντας όλη την επόμενη ημέρα επί σειρά ετών μαθήματα κοινωνιολογίας και εγκληματολογίας, ώστε να εξειδικευτούν ακόμη περισσότερο για την δουλειά τους με αποτέλεσμα, μάλιστα, να φθάσουν να αποφοιτήσουν πρώτοι των πρώτων, και παραμένουν παγιδευμένοι (για να μην πω και ακούσια αργόμισθοι απέναντι στο κράτος, που τους εκπαίδευσε για να του προσφέρουν τα βέλτιστα και όχι τα ελάχιστα), λόγω της παλιότερης απαγόρευσης μετάταξης των υπαλλήλων εξωτερικής φρούρησης. Σε αυτή την κατεύθυνση και στα πλαίσια της γόνιμης προσπάθειας της Κυβέρνησης για την αναδιοργάνωση, την μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό του Κρατικού μηχανισμού , προτείνω, να γίνει πιο συγκεκριμένη η αόριστη έκφραση «και η κάλυψη των συνολικών αναγκών του σωφρονιστικού συστήματος» ήτοι να αντικατασταθεί από την έκφραση : «και η κάλυψη των συνολικών αναγκών των Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης» και να ακολουθηθεί με κόμα από την έκφραση « και πιο συγκεκριμένα η κάλυψη θέσεων ΠΕ Κοινωνιολόγων, ΠΕ Σωφρονιστικού Ενηλίκων και Ανηλίκων, ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού/Οικονομικού, ΠΕ Εγκληματολόγων, ΠΕ Νομικών, ΠΕ Ψυχολόγων, ΠΕ και ΤΕ Υγείας-Πρόνοιας, ΤΕ Ηλεκτρονικών, ΤΕ Ηλεκτρολόγων, ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού της Κεντρικής Υπηρεσίας, των Δικαστηρίων, των Υποθηκοφυλακείων και των καταστημάτων κράτησης» . Σαφέστατα, για να μπορέσει να γίνει αυτό και πάντοτε σύμφωνα με τις επιταγές του Ν.4024/2011, θεωρώ αναγκαία και επιτακτική την προσθήκη ενός ακόμη Άρθρου στο παρόν Νομοσχέδιο που έχει τεθεί σε διαβούλευση και το οποίο θα προβλέπει και θα επιτρέπει ξεκάθαρα την μετάταξη των υπαλλήλων εξωτερικής φρούρησης σε προσωποπαγείς θέσεις ΠΕ-ΤΕ, ως ανωτέρω και με βάση τα κατοχυρωμένα και αναγνωρισμένα από το κράτος επαγγελματικά δικαιώματα που απορρέουν από τα κατεχόμενα από τους υπαλλήλους πτυχία και την συνάφεια αυτών με το αντικείμενο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, για την κάλυψη τακτικών υπηρεσιακών αναγκών, για την εύρυθμη λειτουργία του σωφρονιστικού συστήματος. Λόγω της παλαιότερης απαγόρευσης του δικαιώματος της μετάταξης, η οποία προβλεπόταν στον ιδρυτικό νόμο της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης, ακόμη και η γενικευμένη αναφορά σε ανάληψη άλλων καθηκόντων ακούγεται, όπως παρατηρούν και άλλοι συνάδελφοι τουλάχιστον ανέφικτη, και ίσως πέρα από τα όρια του υπάρχοντος ιδρυτικού νόμου, ο οποίος και τίθεται υπό τροποποίηση με το παρόν νομοσχέδιο. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο απαιτείται και ένα ακόμη Άρθρο (που θα τροποποιεί το παλαιότερο άρθρο που απαγορεύει τις μετατάξεις) στο παρόν νομοσχέδιο, το οποίο θα παρέχει το δικαίωμα μετατάξεως συμπληρώνοντας, μετά από τελεία : «Για το προσωπικό εξωτερικής φρούρησης, που κατέχει πτυχία ΠΕ και ΤΕ, συναφή με τα αντικείμενα των Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, όπως αυτά περιγράφονται στο Άρθρο 99 του παρόντος νομοσχεδίου για τα ναρκωτικά και λοιπές διατάξεις, επιτρέπονται, κατ’ εξαίρεση και κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε απαγορευτικής διάταξης και κατόπιν αιτήσεως του υπαλλήλου, μετατάξεις σε προσωποπαγείς θέσεις ΠΕ και ΤΕ, για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας, του Σωφρονιστικού Συστήματος, των Υποθηκοφυλακείων και των Δικαστηρίων της χώρας». Μόνο κατ’ αυτό τον τρόπο δύνανται να καλυφθούν, με τον πλέον οικονομικό τρόπο, τα κενά τα οποία δημιουργούνται, λόγω της αποχώρησης των υπαλλήλων-στελεχών του Υπουργείου που συνταξιοδοτούνται, σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση που περνά η χώρα και η οποία δεν επιτρέπει άμεσες νέες προσλήψεις, οι οποίες θα επέφεραν και επιπλέον κόστος στον κρατικό μηχανισμό. Μόνο, έτσι, εκείνοι που αποφοίτησαν πρώτοι από σχολές συναφείς με τις θέσεις στελεχών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, θα εργάζονται στις πλέον παραγωγικές θέσεις και θα αποδίδουν τα βέλτιστα αναμενόμενα από την Πολιτεία και δεν θα παραμένουν ως παροπλισμένα πλοία στην σκοπιά. Σπεύδω να προσθέσω, μάλιστα, ότι η με τέτοιο τρόπο στελέχωση, τέτοιου είδους θέσεων, θα οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση του κόστους εργασίας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, αφού οι συγκεκριμένοι μεταταγμένοι υπάλληλοι, θα απολέσουν τα μηνιαία νυχτερινά τους και το επίδομα επικινδυνότητας, ποσό που σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνά τα 200 ευρώ μηνιαίως. Αυτό το τελευταίο, σε συνδυασμό με την απώλεια των ευεργετικών διατάξεων περί συνταξιοδοτήσεως, από την στιγμή που θα φύγει κάποιος από την εξωτερική φρουρά, θα αποτελέσει, βεβαίως, ανασταλτικό παράγοντα, για μια μαζική τάση φυγής και μετάταξης, κάτι που ούτως ή άλλως δεν θα παρατηρηθεί, αφού στο σύνολο των εξωτερικών φρουρών είναι ελάχιστοι εκείνοι που κατέχουν τέτοιου είδους πτυχία, δηλαδή συναφή με τα αντικείμενα ενασχόλησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Αυτό το αναφέρω, διότι σίγουρα πολλοί θα σπεύσουν να αναρωτηθούν πως θα λειτουργεί η εξωτερική φρουρά φυλακών, εάν φύγουν με μετάταξη ορισμένοι συνάδελφοί τους. Εκείνοι, που έχουν αυτά τα τυπικά προσόντα είναι ελάχιστοι, αλλά και απαραίτητοι ως στελέχη σε όλες τις Υπηρεσίες του Υπουργείου, πιστεύω, σε τέτοιους χαλεπούς καιρούς. Ολοκληρώνοντας, θα προσθέσω, ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο θα αποκατασταθεί και η άνιση εις βάρος των πτυχιούχων εξωτερικών φρουρών μεταχείριση, σε σχέση με τους συναδέλφους τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους, αλλά και τους λοιπούς δημοσίους υπαλλήλους (πολιτικό προσωπικό), οι οποίοι εδώ και έτη δικαιούνται μετάταξη και απόλυτα δίκαια σπεύδω να προσθέσω, όπως θα έπρεπε να συμβαίνει και στην δική μας Υπηρεσία. Άλλωστε είμαστε κι εμεί πλέον κρατικοί υπάλληλοι (και από την ίδρυσή μας πολιτικό προσωπικό), ενταγμένοι στο ενιαίο μισθολόγιο και ανέκαθεν διοικούμενοι με τον δημόσιο-υπαλληλικό κώδικα και τώρα και με τις διατάξεις του ενιαίου μισθολογίου. Δεν είμαστε σώμα ασφαλείας, αλλά ένοπλο, ένστολο ιδιαίτερο σώμα, όπως μας περιγράφει ο νομοθέτης στον ιδρυτικό νόμο της Υπηρεσίας μας.