• Σχόλιο του χρήστη 'Δημητρης' | 2 Νοεμβρίου 2012, 00:52

    Οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης, προσελήφθησαν με ΑΣΕΠ και τυγχάνει να έχουν πολύ υψηλά τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, λόγω όμως της ανυπαρξίας θέσεων ΠΕ Εξωτερικών φρουρών δεν έχουν την αντίστοιχη εξέλιξη, ενώ δεν έχει προχωρήσει ακόμα η διαδικασία ανάδειξης της εσωτερικής ιεραρχίας της υπηρεσίας και τα διοικητικά καθήκοντα ασκούνται από αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ.. Επιπλέον, τα σχέδια των προεδρικών διαταγμάτων που προβλέπουν την βαθμολογική εξέλιξη του προσωπικού της Εξωτερικής Φρουράς δεν λαμβάνει υπόψη τα αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που έχουν ορισμένοι εκ των υπαλλήλων. Επειδή μέχρι σήμερα απαγορεύεται η μετάταξη του προσωπικού από και προς την εξωτερική φρουρά, αυτός ο αριθμός των εξωτερικών φρουρών με αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα μένει εγκλωβισμένος σε υπηρεσιακή στασιμότητα εδώ και 12 συνεχή χρόνια από τον διορισμό τους. Σημειώνεται ότι σε πολλές περιπτώσεις οι φρουροί έχουν πολύ ανώτερα προσόντα από αυτά των προισταμένων ακόμη και των διευθυντών τους. Αυτή εν ολίγοις είναι η πραγματικότητα στην εξωτερική φρουρά και σε αυτό το περιβάλλον έρχονται να εφαρμοστούν οι νέες διατάξεις. Σύμφωνα με το άρθρο 99 οι εξωτερικοί φρουροί θα μπορούν προφανώς με τη διαδικασία της ανάρτησης του προγράμματος ημερησίας υπηρεσίας να μεταβαίνουν για υπηρεσία στο εσωτερικό των καταστημάτων κράτησης. Από το σημείο αυτό και μετά δύνανται να δημιουργηθούν προβλήματα που δεν μπορεί κανείς να προβλέψει, καθώς ο υπάλληλος εξωτερικός φρουρός θα αποτελεί ξένο σώμα σε σχέση με την οργανική ενότητα του προσωπικού της εσωτερικής φύλαξης, δεδομένου ότι είναι υποχρεωμένος να εκτελεί διαταγές του προϊσταμένου της εξωτερικής φρουράς και όχι της εσωτερικής. Ακολούθως, τελεί υπό την πειθαρχική δικαιοδοσία του υπηρεσιακού συμβουλίου της εξωτερικής φρουράς και όχι της εσωτερικής. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναρωτηθούν οι εισηγητές αυτού του άρθρου για το πως φαντάζονται ότι θα πείσουν ή θα επιβάλλουν στους φρουρούς να εκτελέσουν καθήκοντα για τα οποία δεν έχουν εκπαιδευτεί. Μπορούν να έχουν την απαίτηση της άψογης συμμόρφωσης των φρουρών με τις διαταγές των αρχιφυλάκων της εσωτερικής φύλαξης την στιγμή που αυτοί δεν ανήκουν εκ του νόμου στην φυσική τους ηγεσία; Από την άλλη, είναι δυνατόν προϊστάμενος μιας άλλης υπηρεσίας να διατάξει υπάλληλο άλλης υπηρεσίας να εκτελεί εργασία; Άρα, συμπεραίνεται ότι ο υπάλληλος εξωτερικός φρουρός μεταβαίνοντας στο εσωτερικό του καταστήματος δεν αποκόπτεται από την οργανική και λειτουργική του σύνδεση με την εξωτερική φρουρά, αλλά έρχεται εκεί για να εφαρμόσει τις εντολές της διοίκησής του στην οποία είναι και υπόλογος. Άρα, επεκτείνεται η αρμοδιότητα του διοικητή της εξωτερικής φρουράς και εντός του καταστήματος κράτησης. Αυτό είναι ένα αβίαστο και λογικό συμπέρασμα που προκύπτει από την ερμηνεία της επέκτασης των αρμοδιοτήτων της εξωτερικής φρουράς. Προφανώς, ορισμένοι αντιλαμβάνονται την επέκταση των αρμοδιοτήτων μόνο ως προς το σκέλος της κάλυψης των κενών θέσεων εργασίας, όμως δεν ερμήνευσαν όπως πρέπει το λειτουργικό κομμάτι του εγχειρήματος. Δηλαδή, θέση εργασίας στο εσωτερικό, αλλά υπό τίνος τις εντολές; και υπό τίνος την πειθαρχική δικαιοδοσία; Η απλή μετάβαση για εργασία σε έναν χώρο χωρίς τη διαδικασία της απόσπασης, ή της μετάταξης δεν μεταβάλλει τον οργανικό και λειτουργικό δεσμό του υπαλλήλου με την φυσική του ηγεσία και τον πειθαρχικό του προϊστάμενο. Με βάση αυτή την διαπίστωση, έχουν αναρωτηθεί οι εσωτερικοί υπάλληλοι και προϊστάμενοι εάν θέλουν να έχουν δίπλα τους έναν υπάλληλο που το λιγότερο δεν ενδιαφέρεται για τις εντολές τους, καθώς δεν μπορούν να τον διατάξουν ευθέως; Ακόμα δε περισσότερο ενδιαφέρονται για έναν υπάλληλο που είναι υποχρεωμένος να εκτελεί εντολές άλλου προϊσταμένου; Εκτός βέβαια, εάν δεχθούμε ότι ο εσωτερικός προϊστάμενος θα δίδει πρώτα εντολές στον εξωτερικό προϊστάμενο, ο οποίος με τη σειρά του θα πρέπει να τις μεταβιβάζει στον εξωτερικό φρουρό, που θα αποστέλλεται για υπηρεσία στο εσωτερικό των καταστημάτων κράτησης. Συμπέρασμα, αυτό που περιγράφεται παραπάνω είναι ένας οργανωτικός τραγέλαφος μια οργανωδιοικητική τρικυμία που έρχεται να προστεθεί στον ήδη οργανωτικό τραγέλαφο της εξωτερικής φρουράς η οποία διοικείται εδώ και 12 χρόνια από δανεικούς προϊσταμένους θαρρείς και στερείται υπαλλήλων με ανώτερα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα, εμπειρία και ικανότητες. Εκτός βέβαια και εάν ο απώτερος σκοπός είναι η σταδιακή μεταβίβαση της αρμοδιότητας για τη λειτουργία των καταστημάτων κράτησης στην εξωτερική φρουρά και μέσω αυτής στην αστυνομία. Αυτό ας το αναλογιστούν αυτοί που ανέλαβαν την πρωτοβουλία να προτείνουν αυτή τη ρύθμιση, γιατί μάλλον σκάβουν εν αγνοία τους και τον δικό τους το λάκο. Με αυτήν την ανάγνωση, είμαι βέβαιος πως σε λίγο θα ηχήσουν καμπάνες και για την εσωτερική φύλαξη-φρουρά. Ερωτώ λοιπόν όλους τους σεβαστούς αναγνώστες; Τι μέλλον δύναται να έχει μια τέτοια υπηρεσία; Γιατί δεν ετέθη ποτέ μέχρι σήμερα σοβαρά το ζήτημα της οργάνωσης της υπηρεσίας με βάση την αξιοκρατία και τις αρχές της επιστημονικής διοίκησης; Αυτή τη στιγμή γίνονται αντιληπτές οι συνέπειες του οργανωτικο-διοικητικού κενού της υπηρεσίας μας. Είναι βέβαιο πως εάν αυτή τη στιγμή η εξωτερική φρουρά είχε θέσεις Π.Ε. εξωτερικής φρουράς πολιτικό προσωπικό θα ελάμβανε δικαιωματικά την αρμοδιότητα και για την εσωτερική λειτουργία των καταστημάτων κράτησης. Επίσης, είναι βέβαιο πως δεν θα υπήρχε ποτέ ο κίνδυνος να φύγει από τον έλεγχο του Υπουργείου Δικαιοσύνης η αρμοδιότητα των καταστημάτων κράτησης. Αυτά ας τα σκεφτούν οι υπεύθυνοι εκ των συνδικαλιστικών μας ηγεσιών -εσωτερικών και εξωτερικών- που αναλογιζόμενοι το συνδικαλιστικό κόστος φροντίζουν να χαϊδεύουν τα αυτιά των ΔΕ συναδέλφων και δεν προτείνουν πραγματικά ρηξικέλευθες λύσεις, που δύνανται να αναδείξουν την εξωτερική φρουρά σε πρώτης γραμμής σπουδαιότητας, ολοκληρωμένης και αυτοδιοίκητης, κρατικής δημόσιας υπηρεσίας.