• Σχόλιο του χρήστη 'Γ.Π.' | 2 Νοεμβρίου 2012, 10:56

    Τα άρθρα 99 και 100 του παρόντος νομοσχεδίου για τα ναρκωτικά και λοιπές διατάξεις είναι αναμφισβήτητα προς την σωστή κατεύθυνση. Η υπηρεσία εξωτερικής φρούρησης συστήθηκε με τον ιδρυτικό νόμο 2721/99 και αντικατέστησε την Ελληνική Αστυνομία στα καταστήματα κράτησης και για το προσωπικό της εφαρμόζονται οι διατάξεις που αφορούν τους δημόσιους πολιτικούς υπαλλήλους σε συνδυασμό με τις διατάξεις και τις ρυθμίσεις που αφορούν το υπόλοιπο φυλακτικό προσωπικό των καταστημάτων κράτησης. Δεν ανήκουμε στα σώματα ασφαλείς, όπως εσφαλμένα και αποπροσανατολιστικά έχει καλλιεργηθεί από ορισμένους συναδέλφους, δεν είμαστε αστυνομία στην θέση της αστυνομίας. Κι αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Ιδιαίτερα δε και πέραν πάσης αμφισβητήσεως κατόπιν του Ν. 4024/2011 περί θεσπίσεως ενιαίου μισθολογίου έχουμε πλέον και την ιδιότητα του Κρατικού υπαλλήλου. Στα πλαίσια λοιπόν της γόνιμης προσπάθειας της γενικής Κυβέρνησης για την αναδιοργάνωση, την μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό του κρατικού μηχανισμού και ειδικότερα για την εύρυθμη λειτουργία του σωφρονιστικού συστήματος τα παραπάνω άρθρα κινούνται προς την σωστή κατεύθυνση με κάποιες επιμέρους αναγκαίες βελτιώσεις. Προτείνω την αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού υπαλλήλων από την εξωτερική φρουρά που διαθέτουν τα κατάλληλα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και ικανότητες, όπως λογιστές, νοσηλευτές, κοινωνιολόγοι, οικονομολόγοι, κρίσιμα επαγγέλματα για την λειτουργία των καταστημάτων κράτησης, σε ανάλογες διοικητικές θέσεις. Σίγουρα μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες μεγαλύτερης αξίας και χρησιμότητας απ’όση προσφέρουν ως φύλακες. Να εφαρμοστεί, δηλαδή, η οριζόντια και κάθετη κινητικότητα και στους υπαλλήλους της εξωτερικής φρούρησης, όπως εύστοχα ορίζουν τα δύο παραπάνω άρθρα και «η κάλυψη των συνολικών αναγκών του σωφρονιστικού συστήματος» να συγκεκριμενοποιηθεί με τη διάταξη «και πιο συγκεκριμένα η κάλυψη θέσεων ΠΕ Σωφρονιστικού Ενηλίκων και Ανηλίκων, ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ΠΕ Εγκληματολόγων, ΠΕ Νομικών, ΠΕ Κοινωνιολόγων, ΠΕ Ψυχολόγων, ΠΕ και ΤΕ Υγείας-Πρόνοιας, ΤΕ Ηλεκτρονικών-Ηλεκτρολόγων, ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού της Κεντρικής Υπηρεσίας, των Δικαστηρίων, των Υποθηκοφυλακείων και των καταστημάτων κράτησης» ή με τη διάταξη «Για το προσωπικό εξωτερικής φρούρησης, που κατέχει πτυχία ΠΕ και ΤΕ, συναφή με τα αντικείμενα των Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, όπως αυτά περιγράφονται στο Άρθρο 99 του παρόντος νομοσχεδίου για τα ναρκωτικά και λοιπές διατάξεις, επιτρέπονται, κατ’ εξαίρεση και κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε απαγορευτικής διάταξης και κατόπιν αιτήσεως του υπαλλήλου, μετατάξεις σε θέσεις ΠΕ και ΤΕ, για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας, του Σωφρονιστικού Συστήματος, των Υποθηκοφυλακείων και των Δικαστηρίων της χώρας». Σας ευχαριστώ. Ένας απλός υπάλληλος εξωτερικής φρούρησης με 12 χρόνια υπηρεσίας.