• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ' | 2 Νοεμβρίου 2012, 13:54

    Κύριε υπουργέ Δικαιοσύνης, κύριοι της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής. Η υπηρεσία εξωτερικής φρούρησης καταστημάτων κράτησης (Υ.Ε.Φ.Κ.Κ)σύμφωνα με το Π.Δ 215/06 παρ.1 αποτελεί ένα ιδιαίτερο ένστολο και ένοπλο σώμα ,μια ειδική υπηρεσία του Υ.Δ.Δ.Α.Δ που έχει ως αποστολή την φρούρηση των καταστημάτων κράτησης ,είτε για την αποτροπή απόπειρας απόδρασης κρατουμένων ,είτε την προστασία των κτιριακών εγκαταστάσεων καθώς και των εργαζομένων σε αυτά από οποιαδήποτε απόπειρα επίθεσης,επίσης έχει αναλάβει τις πάσης φύσεως μεταγωγές κρατουμένων σε δικαστήρια ,ανάκριση,νοσοκομεία και ιδιώτες ιατρούς. Όπως αντιλαμβάνεστε ο ρόλος που της έχει ανατεθεί και τα καθήκοντα της είναι αμιγώς αστυνομικά ,γι αυτό και ο νομοθέτης αναφέρει ότι . Η Υ.Ε.Φ.Κ.Κ δημιουργήθηκε το 2000 και αντικατέστησε το προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ που έως τότε ήταν υπεύθυνο για τις παραπάνω αρμοδιότητες στα καταστήματα κράτησης. Είναι σαφέστατος και διακριτός ο ρόλος της Υ.Ε.Φ.Κ.Κ σε σχέση με αυτόν της Σωφρονιστικής υπηρεσίας που οι αρμοδιότητες της περιορίζονται στο εσωτερικό των καταστημάτων κράτησης και σκοπός τους είναι η ΦΥΛΑΞΗ των κρατουμένων. Με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο και συγκεκριμένα τα άρθρα 99 και 100 δίδονται στην Υ.Ε.Φ.Κ.Κ νέες αυξημένες αρμοδιότητες με την γενικόλογη και αόριστη έκφραση . Είναι σαφές ότι επιχειρείται μια αλλοίωση του αρχικού σκοπού ύπαρξης της και μια διαστρέβλωση των αρμοδιοτήτων που έχει ορίσει ο νομοθέτης για την Υ.Ε.Φ.Κ.Κ και όπως αυτά διατυπώνονται και αναφέρονται σαφέστατα στο Π.Δ 215/06 καθώς και τους Ν.2721/99 και Ν.3388/05. -ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ- Τα καταστήματα κράτησης έχουν φτάσει σε ένα οριακό σημείο αντοχής λόγω μείωσης των κονδυλίων που διατίθενται σε αυτά για τις ανάγκες των κρατουμένων και φυσικά λόγω του πολύ μεγάλου αριθμού κρατουμένων που φιλοξενούν. Σε αυτά έρχεται να προστεθεί η αθρόα συνταξιοδότηση του προσωπικού που υπηρετεί στα καταστήματα κράτησης και ιδιαίτερα σωφρονιστικών υπαλλήλων οι οποίοι αναγκάζονται να φύγουν με τις πιο συμφέρουσες γι αυτούς συνθήκες πρόωρης συνταξιοδότησης γιατί αν παραμείνουν πλήττονται περισσότερο. Το πρόβλημα δημιουργήθηκε από τις παρεμβάσεις της πολιτείας στο συνταξιοδοτικό καθεστώς των υπαλλήλων καταστημάτων κράτησης που κατά την άποψη μου θα έπρεπε να αντιμετωπιστούν με ιδιαίτερο τρόπο λόγω της υπερβολικά επικίνδυνης και ανθυγιεινής φύσεως της εργασίας τους σε σχέση με άλλα επαγγέλματα. Με το παρόν νομοσχέδιο προσπαθείτε να καλύψετε τα κενά που έχουν δημιουργηθεί στα καταστήματα κράτησης χρησιμοποιώντας της Εξωτερική Φρουρά σε ασαφή και αόριστα καθήκοντα που αφήνουν βάσιμες υποψίες ότι θα αλλοιωθεί ο σκοπός της και η αποστολή της. Πίσω από τον όρο θα υπάρξει διαστρέβλωση και παρερμηνεία του παραπάνω όρου στα κατά τόπους καταστήματα από τους προϊστάμενους και είναι βέβαιο ότι θα υπάρξουν εντονότατες ενστάσεις στην εκτέλεση καθηκόντων ,γιατί σε πολλές περιπτώσεις θα υπάρξει αλληλοκάλυψη αρμοδιοτήτων με μοναδικό αποτέλεσμα έντονες λογομαχίες και προστριβές μεταξύ του προσωπικού των δύο υπηρεσιών. Δεν είναι δυνατόν μια υπηρεσία που έχει εξ΄ορισμού καθήκοντα που δεν την εμπλέκουν στο εσωτερικό των καταστημάτων κράτησης πλην της περίπτωσης της καταστολής ,ξαφνικά να εισέλθει εντός καταστήματος με αρμοδιότητες που δεν ασκεί τόσα χρόνια . Δεν θα φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα και ο χώρος των φυλακών είναι τόσο ιδιόμορφος που δεν συγχωρεί λάθη κατά την άσκηση των καθηκόντων. Δεν είναι λύση η αλλοίωση του σκοπού και της αποστολής της Υ.Ε.Φ.Κ.Κ η οποία δημιουργήθηκε με συγκεκριμένη στόχευση. Είναι η υπηρεσία που λόγω της καλής δομής,λειτουργίας και οργάνωσης της 12 χρόνια έχει επιφέρει εκπληκτικά αποτελέσματα στην αποτροπή αποδράσεων και στην βελτίωση ασφαλείας των καταστημάτων κράτησης παρά τις τεράστιες ελλείψεις της σε υλικοτεχνική υποδομή και προσωπικό. Είναι γνωστό ότι λόγω της ουδετερότητας και απαγόρευσης ανάπτυξης οικειότητας του προσωπικού της Εξωτερικής φρουράς με κρατουμένους όπως ρητά προβλέπεται στο 215/06 στην υπηρεσία να μην έχουν υπάρξει σοβαρά κρούσματα διαφθοράς. Πρέπει πάση θυσία να αποφευχθεί αυτή η καταστροφή της Υ.Ε.Φ.Κ.Κ ,γιατί περί τέτοιας πρόκειται όταν προσπαθείτε να εκχωρήσετε αόριστες αρμοδιότητες σε εξωτερικούς φρουρούς που έχουν να κάνουν με το εσωτερικό της φυλακής .Δεν είναι η θέση τους εκεί και δεν αποτελεί λύση στο πρόβλημα η δημιουργία ενός νέου.Η εξειδίκευση που έχει η εξωτερική φρουρά είναι αυτή που την έκανε να διακριθεί τόσα χρόνια και να λειτουργεί με εξαιρετική συνέπεια και επαγγελματική συμπεριφορά. -Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ - Η παρούσα κατάσταση μπορεί να εξομαλυνθεί και να επιλυθεί με απλές ενέργειες. 1. Απομάκρυνση όλων των σωφρονιστικών υπαλλήλων από τις διοικητικές θέσεις που καταλαμβάνουν εντός των καταστημάτων κράτησης και επιστροφή στα καθήκοντα που θα έπρεπε να ασκούν. 2. Κάλυψη των διοικητικών θέσεων αυτών με μετατάξεις από το δημόσιο προς τα καταστήματα κράτησης από φορείς που καταργούνται και συγχωνεύονται. 3. Απομάκρυνση όλων των σωφρονιστικών υπαλλήλων από τα εξωτερικά θυρωρεία και επιστροφή στα καθήκοντα που προβλέπει ο σωφρονιστικός κώδικας. 4. Οι θέσεις των εξωτερικών θυρωρείων θα καλυφθούν από την εξωτερική φρουρά. 5. Προσλήψεις προσωπικού άμεσα και κατ εξαίρεση όπως προβλέπεται από το άρθρο 82 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου (400 σωφρονιστικοί υπάλληλοι και 300 εξωτερικοί φρουροί).Με τις παραπάνω ενέργειες θα υπάρξει ικανός αριθμός υπαλλήλων να καλύψουν τις τρέχουσες ανάγκες του σωφρονιστικού συστήματος και θα αποφευχθεί η εμπλοκή της εξωτερικής φρουράς σε αλλότρια καθήκοντα. Ειδικότερα ως προ την πρόταση 4 θέλουμε να επισημάνουμε ότι η εξωτερική φρουρά 12 χρόνια έχει υπό τον έλεγχο της την ασφάλεια των καταστημάτων κράτησης πλην των εξωτερικών θυρωρείων. Είναι παράλογο και ενέχει κινδύνους ασφαλείας ότι άοπλοι σωφρονιστικοί υπάλληλοι βρίσκονται στα σημεία εισόδου στα καταστήματα κράτησης και ασκούν φρούρηση αντί ΦΥΛΑΞΗ . Πως θα μπορούσαν να αμυνθούν σε περίπτωση ένοπλης επίθεσης ή πως θα μπορούσαν να επιβάλλουν μέτρα τάξης σε όσους ελέγχουν ,σε επισκέπτες πού ίσως φέρουν μαζί τους όπλο,εκρηκτικές ύλες και ναρκωτικές ουσίες.Την αρμοδιότητα για τα παραπάνω θα έπρεπε να έχει η εξωτερική φρουρά παρά ταύτα όμως αυτό δεν έχει συμβεί έως σήμερα. Τα πλεονεκτήματα που ενέχει η πρόταση 4 είναι τα εξής • Αποδέσμευση σωφρονιστικών υπαλλήλων από καθήκοντα που δεν μπορούν να εφαρμόσουν λόγω του ότι είναι άοπλοι και δεν έχουν εκπαιδευθεί σε καταστάσεις επιθέσεων ,αφοπλισμού υπόπτων και δεν έχουν οπλισμό ώστε να αμυνθούν. • Ασφαλέστερη φύλαξη καταστήματος • Πληρέστερος έλεγχος επισκεπτών από το ένοπλο προσωπικό της εξωτερικής φρουράς και ικανότητα αντιμετώπισης ένοπλης επίθεσης • Η παρουσία ενόπλων λειτουργεί αποτρεπτικά σε όποιον σχεδιάζει κάποια έκνομη ενέργεια. Κ. Υπουργέ φρονούμε ότι θα δεχθείτε τις παραπάνω προτάσεις ως λογικές και πρακτικά εφαρμόσιμες και θα αποσύρετε ή θα τροποποιήσετε τα άρθρα 99 και 100 του παρόντος νομοσχεδίου. Ανάλογες προτάσεις θα κατατεθούν και κατά την εισαγωγή του νομοσχεδίου προς συζήτηση και ψήφιση στη βουλή των Ελλήνων από τα κόμματα του κοινοβουλίου γιατί αντιλαμβάνονται τα δίκαια αιτήματα της εξωτερικής φρουράς. Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες επί των προαναφερόμενων ώστε να θωρακιστούν τα καταστήματα κράτησης .