• Σχόλιο του χρήστη 'Αγαπητού Ελένη' | 20 Νοεμβρίου 2012, 12:57

    Θεωρούμε ότι στην παρ.8 του άρθρου 11 θα πρέπει να προστεθεί ότι θα μπορούν να κρατηθούν στα Α.Κ.Κ. ή στην Κ.Α.Υ.Φ. και να τους επιτρέπεται η εργασία σε μη φυλασσόμενους χώρους όχι μόνο κατάδικοι που εκτίουν ποινές πρόσκαιρης ή ισόβιας κάθειρξης, αλλά και κατάδικοι με ποινή φυλάκισης. Επίσης θα πρέπει να αποσαφηνιστεί εάν μπορούν να κρατηθούν στα ανωτέρω Καταστήματα Κράτησης αλλοδαποί κρατούμενοι με παρεπόμενη ποινή την Απέλαση. Στην παρ.9 δε διευκρινίζονται οι όροι υπό τους οποίους θα αποφασίζει το Συμβούλιο σχετικά με την κράτηση των κρατουμένων σε καθεστώς ημιελεύθερης διαβίωσης.