• Σχόλιο του χρήστη 'Αγαπητού Ελένη' | 20 Νοεμβρίου 2012, 13:35

    Όσον αφορά την οργάνωση και πραγματοποίηση εκδηλώσεων εντός των Καταστημάτων Κράτησης,θα έπρεπε αυτές να προτείνονται απο τους Ειδικούς Επιστήμονες κάθε Καταστημάτων Κράτησης.