Άρθρο 36: Ψυχαγωγία – Ελεύθερος χρόνος

1. Οι κρατούμενοι έχουν δικαίωμα στην ψυχαγωγία και στη δημιουργική χρήση του ελεύθερου προσωπικού χρόνου.
2. Η ψυχαγωγία των κρατουμένων γίνεται σε κατάλληλα διαμορφωμένο υπαίθριο ή εσωτερικό χώρο του καταστήματος.
3. Οι κρατούμενοι ενθαρρύνονται και διευκολύνονται να συμμετέχουν σε ατομικές ή ομαδικές καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, σε οργάνωση θιάσου, χορωδίας, έκθεσης ζωγραφικής και χειροτεχνημάτων ή και άλλων τεχνών και να παρακολουθούν κινηματογραφικές και άλλες σύγχρονης μορφής προβολές ταινιών.
4. Την οργάνωση και πραγματοποίηση των παραπάνω εκδηλώσεων αναλαμβάνει το Συμβούλιο Καταστήματος Κράτησης, ύστερα από εισήγηση του αρμόδιου φορέα με τη συνδρομή των τοπικών πολιτιστικών φορέων και σε συνεργασία με τους κρατουμένους που εκδηλώνουν σχετική πρωτοβουλία. Οι εκδηλώσεις αυτές δεν πραγματοποιούνται, μόνον εάν το Συμβούλιο Καταστήματος Κράτησης επικαλεστεί αιτιολογημένα ειδικούς λόγους αναφερόμενους στην τάξη και ασφάλεια του καταστήματος.

  • 20 Νοεμβρίου 2012, 23:40 | Αλεξανδρος

    το Συμβούλιο Καταστήματος Κράτησης έχει να ασχοληθεί με πολλά αντικείμενα. Καλό θα ήταν η οργάνωση και πραγματοποίηση εκδηλώσεων εντός των Καταστημάτων να γίνεται από το Ειδικό Επιστημονικό προσωπικό το οποιο δε μετέχει στο ανωτέρω συμβούλιο.

  • 20 Νοεμβρίου 2012, 13:35 | Αγαπητού Ελένη

    Όσον αφορά την οργάνωση και πραγματοποίηση εκδηλώσεων εντός των Καταστημάτων Κράτησης,θα έπρεπε αυτές να προτείνονται απο τους Ειδικούς Επιστήμονες κάθε Καταστημάτων Κράτησης.