• Σχόλιο του χρήστη 'Συλλογος Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής' | 21 Νοεμβρίου 2012, 11:06

    Στην παρ. 5, θα πρέπει να συμπληρωθεί η τελευταία πρόταση της παρ. 1 του άρθρου 53 "Η θετική απόφαση για χορήγηση άδειας διαβιβάζεται αμελλητί στις αρμόδιες Υπηρεσίες της ΕΛΑΣ για την ηλεκτρονική καταχώρησή της και στον αρμόδιο Εισαγγελέα, προκειμένου να δύναται να τεθεί ο αδειούχος υπό την εποπτεία των Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής".