• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ' | 21 Νοεμβρίου 2012, 14:52

    Στην παράγραφο 6 θα μπορούσε να προβλεφθεί η συνεργασία μεταξύ των κοινωνικών υπηρεσιών των φυλακών και των Υ.Ε.Κ.Α. αναφορικά με όσους απολύονται υπό όρους, χωρίς όμως τη μεσολάβηση της ΕΠΑΝΟΔΟΥ. Η ενημέρωση αυτή είναι σκόπιμη, προκειμένου να υπάρχει μία συνέχεια στην παρακολούθηση των περιπτώσεων.