• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΡΔΑΛΑΣ' | 27 Φεβρουαρίου 2013, 09:02

    Η διατύπωση του άρθρου αυτού (του άρθρου 47) πρέπει να αλλάξει δεδομένου ότι η υποχρεωτική λόγω ηλικίας εκδίωξη ενος εμμίσθου δικηγόρου (με την εμπειρία που διαθέτει και την ικανότητα που έχει αποκτήσει απο την πολυετή θητεία του ως εμμίσθου) απο την υπηρεσία του λόγω ηλικίας ή λόγω (υποχρεωτικής ???) συνταξιοδοτήσεως είναι αντισυνταγματική και αντικοινωνική. Ο δικηγόρος είναι ελεύθερος επαγγελματίας και εφόσον έχει επιλέξει την θητεία του ως έμμισθου, εκείνος ή ο εντολέας του (για τους λόγους που αναφέρει η κείμενη νομοθεσία) θα πρέπει να αποφασίσουν ποτε θα αποχωρήσειο έμμισθος απο την θέση του. Δεν πρέπει να λησμονείται ότι ο έμμισθος δικηγόρος δεν έχει αναπτύξει (λόγω χρόνου απασχόλησής του και λόγω καθηκόντων του) ελεύθερη πελατεία και δεν είναι δυνατό στα 67 του να την αναπτύξει, οπότε, με την ρύθμιση του άρθρου αυτού καταδικάζεται είτε σε απραξία ελλείψει πελαταίας είτε σε υπαλληλοποίησή του. Αν ο νέος συντάκτης του Δικηγορικού Κώδικα επιθυμεί να θέσει τέτοιο όριο ηλικίας στους εμμίσθους δικηγόρους, θα πρέπει να προβλεφθεί ότι τούτο θα ισχύσει για τις συμβάσεις εμμίσθων, που συνάπτονται μετά την ψήφιση του νέου νόμου και να μην καταλαμβάνει τις ήδη υφιστάμενες συμβάσεις εμμίσθων δικηγόρων.