• Σχόλιο του χρήστη 'Θεολόγος Καλαϊτζής' | 27 Φεβρουαρίου 2013, 18:34

    Πιστεύω ότι πρέπει να επανέλθει η προηγούμενη διατύπωση του άρθρου στο ρπώτο αναρτηθέν σχέδιο. Άλλωστε δεν υπήρχαν σε αυτό ουσιαστικές διαφοροποιήσεις. Πιστεύω ότι θα πρέπει η διατύπωση της παραγράφου 3 να γίνει: "3. Να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα: (α) σε κάθειρξη για οποιοδήποτε έγκλημα, (β) σε ποινή φυλάκισης άνω των 12 μηνών για τα εγκλήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, νόθευσης, δωροδοκίας, τοκογλυφίας και ψευδορκίας" Επίσης να υπάρχει ρητή διατύπωση για την μη επιβολή κυρώσεων στις ποινές με αναστολή σε εναρμόνιση με τα προβλεπόμενα στον Π.Κ. και ΚΠΔ Θα πρέπει η αναστολή της ποινής να επιφέρει και αναστολή όλων των παρεπομένων ποινών και στους δικηγόρους και όχι σε όλους τους άλλους εκτόν ημών.