• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΥΡΝΑΡΗ' | 28 Φεβρουαρίου 2013, 13:43

    Η διατύπωση του προηγούμενου σχεδίου ήταν ορθότερη. Προτείνουμε να τροποποιηθεί και πάλι η παράγραφος 3 του άρθρου όπως ήταν στο προηγούμενο σχέδιο της διαβούλευσης και να διαμορφωθεί ως εξής: "3. Να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα: (α) σε κάθειρξη για οποιοδήποτε έγκλημα, (β) σε ποινή φυλάκισης άνω των 12 μηνών για τα εγκλήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, νόθευσης, δωροδοκίας, τοκογλυφίας και ψευδορκίας".