• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΟΛΥΞΕΝΗ' | 28 Φεβρουαρίου 2013, 14:53

    Δεν καταλαβαίνω το λόγο που άλλαξε το άρθρο σε σχέση με το προηγούμνεο σχέδιο που ήταν σε διαβούλευση. Να επανέλθει η διατύπωση του προηγούμενου σχεδίου αναφορικά με αυτό το άρθρο, δηλαδή: "3. Να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα: (α) σε κάθειρξη για οποιοδήποτε έγκλημα, (β) σε ποινή φυλάκισης άνω των 12 μηνών για τα εγκλήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, νόθευσης, δωροδοκίας, τοκογλυφίας και ψευδορκίας."