• Σχόλιο του χρήστη 'Χρήστος' | 2 Μαρτίου 2013, 13:14

    1. Η έγγραφη συμφωνία πρέπει να προβλέπει ρητά την καθαρή και όχι την μεικτή αμοιβή και επίσης την καταβολή από τον εργοδότη τουλάχιστον των 2/3 των ασφαλιστικών εισφορών. 2. Να υπάρχουν σχετικές επιτροπές στους συλλόγους στις οποίες θα μπορεί κάποιος να απευθύνεται που να επιβλέπουν και να φροντίζουν για την τήρηση των συμφωνιών (ίσως και με την υποχρεωτική συμμετοχή νέων δικηγόρων;)