Άρθρο 50: Παροχή Υπηρεσιών προς Δικηγόρους και Δικηγορικές Εταιρίες

1. Δικηγόροι μπορούν να απασχολούνται από άλλους δικηγόρους ή από δικηγορικές εταιρίες για ορισμένη ή ορισμένες υποθέσεις ή αποκλειστικά. Η σχετική συμφωνία δεν θίγει την επιστημονική ανεξαρτησία τους κατά την άσκηση του λειτουργήματός τους ακόμη κι όταν ενεργούν συντονισμένα με άλλους δικηγόρους ή στην περίπτωση συνεργασίας με δικηγορική εταιρεία με τους εταίρους και λοιπούς συνεργάτες της εταιρείας.
2. Όταν η συνεργασία του δικηγόρου με άλλο δικηγόρο ή με δικηγορική εταιρεία είναι αποκλειστική, η σχετική συμφωνία είναι έγγραφη και πρέπει να κατατεθεί μέσα σε τρεις μήνες από την υπογραφή της στο Δικηγορικό Σύλλογο του απασχολούντος δικηγόρου ή στο Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας της εταιρείας. Διαφορετικά η ρύθμιση της σχέσης δεν υπάγεται στο παρόν άρθρο.
3. Η έγγραφη συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον :
α) τη διάρκεια της συνεργασίας,
β) την συμφωνούμενη αμοιβή που πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με την αμοιβή δικηγόρου, ο οποίος με αντίστοιχο χρόνο δικηγορίας προσφέρει τις υπηρεσίες του στο Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, όπως αυτός έχει προσδιορισθεί από το άρθρο 1 παρ. 6 του Ν. 1256/1982 και ισχύει σήμερα.
γ) τον τρόπο καταβολής της αμοιβής,
δ) τον τρόπο λύσης της συνεργασίας και την οφειλόμενη αποζημίωση, όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 47 παρ. 3,4 και 5.
4. Η εντολή χειρισμού υπόθεσης στο πλαίσιο της ρύθμισης της παραγράφου 1 λογίζεται ότι έχει δοθεί στον εντολέα δικηγόρο ή στην εντολίδα δικηγορική εταιρεία.
5. Κάθε άλλη διάταξη ουσιαστικού ή τυπικού νόμου, αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, καταργείται.

 • 4 Μαρτίου 2013, 10:28 | ‘Aννα

  Στην αποκλειστική συνεργασία δικηγόρου με εργοδότη-δικηγόρο ή δικηγ. εταιρία, η συμφωνία πρέπει να είναι υποχρεωτικώς έγγραφη και να προβλέπεται η καταβολή τουλάχιστον μέρους των ασφαλιστικών εισφορών. Πρέπει επίσης να προβλέπονται νόμιμες άδειες και επιδόματα.
  Επί της ουσίας, σήμερα υπάρχει σχέση εξαρτημένης εργασίας με τον εργοδότη δικηγόρο. Είναι επιτακτική η ανάγκη επομένως να προβλέπεται η προστασία του νέου κυρίως δικηγόρου. Είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει σήμερα, καθώς οι συνθήκες που επικρατούν όσον αφορά τις απολαβές των συνεργατών δικηγόρων είναι απελπιστικές, ενώ ο εργοδοτης-δικηγόρος απλώς εκμεταλλεύεται την κατάσταση.

 • 4 Μαρτίου 2013, 10:18 | Κατερίνα Π.

  Η έγγραφη συμφωνία πρέπει να καταστει υποχρεωτική.
  Στη σημερινή μορφή της η διάταξη δεν έχει καμία ουσία, καθώς αφήνει περιθώρια αγνόησής της και συνέχισης της εκμετάλλευσης.

 • 4 Μαρτίου 2013, 00:02 | Αλεξία

  Τα δικηγορικά γραφεια αλλα και οι δικηγορικες εταιρίες πρέπει να ελέγχονται. Πρέπει να υπάρχει γραπτή σύμβαση και να θεωρείται παράβαση από τα μέρη η αποφυγή συναψής της. Κανένας λόγος δε γίνεται στο άρθρο για την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών.

 • 2 Μαρτίου 2013, 14:30 | ΓΙΑΝΝΗΣ Ν.

  Ως προς αν η ρύθμιση της σχέσης δεν υπάγεται στο παρόν άρθρο, προτείνω να αφαιρεθεί αυτή η πρόταση, καθώς δεν υπάρχει λόγος τέτοιας τιμωρίας. Δηλαδή αν για κάποιο λόγο δεν κατατεθεί η συμφωνία (μικρό το κακό) γιατί να τιμωρείται τόσο ο δικηγόρος που απασχολείται (αναλογικά μεγάλη τιμωρία); Αν για κάποιο λόγο δεν ενημερωθεί ο σύλλογος (γιατί στην πράξη περί ενημέρωσης πρόκειται) μια συμφωνία δεν ισχύει κιόλας;

 • 2 Μαρτίου 2013, 14:38 | Τ Δ

  “Όταν η συνεργασία του δικηγόρου με άλλο δικηγόρο ή με δικηγορική εταιρεία είναι αποκλειστική”: διάφορα θέματα προκύπτουν, π.χ. πως αποδεικνύεται η αποκλειστικότητα, ισχυρισμός εργοδότη ότι συνεργάζεται με τον δικηγόρο μόνο για μερικές υποθέσεις και όχι αποκλειστικά για να μην υπόκειται στις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου. Γιατί να μην είναι κάθε συνεργασία υποχρεωτικά έγγραφη; Τα υπέρ είναι περισσότερα από τα κατά.

 • 2 Μαρτίου 2013, 13:14 | Χρήστος

  1. Η έγγραφη συμφωνία πρέπει να προβλέπει ρητά την καθαρή και όχι την μεικτή αμοιβή και επίσης την καταβολή από τον εργοδότη τουλάχιστον των 2/3 των ασφαλιστικών εισφορών.

  2. Να υπάρχουν σχετικές επιτροπές στους συλλόγους στις οποίες θα μπορεί κάποιος να απευθύνεται που να επιβλέπουν και να φροντίζουν για την τήρηση των συμφωνιών (ίσως και με την υποχρεωτική συμμετοχή νέων δικηγόρων;)

 • 28 Φεβρουαρίου 2013, 14:32 | ‘Aννα, 33 ετών

  Τι εννοείται με το «Διαφορετικά η ρύθμιση της σχέσης δεν υπάγεται στο παρόν άρθρο»? Δηλαδή εάν θέλει ο εργοδότης υπάγεται και αν δε θέλει ΟΧΙ???

  Εάν δικηγόρος απασχολείται σε τακτική βάση, με μηνιαίο μισθό και γενικότερα υπό συνθήκες που συνάδουν με την εξαρτημένη εργασία φυσικά υπό ευρεία έννοια. Πρέπει απαραίτητα ο εργαζόμενος δικηγόρος να υπάγεται στο άρθρο 50 και να αποκτήσει επιτέλους κάποια δικαιώματα.

  Να αναγνωριστεί επιτέλους η πραγματικότητα του συνεργάτη δικηγόρου και να θεσπιστούν τα δικαιώματά του.

  Εως σήμερα εκατοντάδες ικανότατοι δικηγόροι απασχολούνται από άλλους δικηγόρους για περίπου 500-700 ευρώ μικτά, χωρίς καμία ρητή συμφωνία, ζώντας με το φόβο ότι ανά πάσα στιγμή μπορούν να χάσουν και τη δουλειά τους και χωρίς την αναγνώριση κανενός δικαιώματος.

 • 26 Φεβρουαρίου 2013, 17:52 | ΛΗΤΩ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΥ

  Το άρθρο 50 θα έπρεπε να παραπέμπει στο άρθρο 48 και όχι στο άρθρο 47, όπως εκ παραδρομής αναφέρει.