• Σχόλιο του χρήστη 'Τ Δ' | 2 Μαρτίου 2013, 14:38

    “Όταν η συνεργασία του δικηγόρου με άλλο δικηγόρο ή με δικηγορική εταιρεία είναι αποκλειστική”: διάφορα θέματα προκύπτουν, π.χ. πως αποδεικνύεται η αποκλειστικότητα, ισχυρισμός εργοδότη ότι συνεργάζεται με τον δικηγόρο μόνο για μερικές υποθέσεις και όχι αποκλειστικά για να μην υπόκειται στις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου. Γιατί να μην είναι κάθε συνεργασία υποχρεωτικά έγγραφη; Τα υπέρ είναι περισσότερα από τα κατά.