• Σχόλιο του χρήστη 'Κατερίνα Π.' | 4 Μαρτίου 2013, 10:18

    Η έγγραφη συμφωνία πρέπει να καταστει υποχρεωτική. Στη σημερινή μορφή της η διάταξη δεν έχει καμία ουσία, καθώς αφήνει περιθώρια αγνόησής της και συνέχισης της εκμετάλλευσης.