• Σχόλιο του χρήστη 'Παπαδόπουλος Ν.' | 4 Μαρτίου 2013, 10:11

    Η ασφαλιστική δικλείδα της αρχικής πρόβλεψης της παρ. 3 περ. β’ για ποινή φυλάκισης στα πλημμελήματα "άνω των 12 μηνών" πρέπει να διατηρηθεί, διότι εμπνέει και ενισχύει το αίσθημα της ασφάλειας του δικαίου κατά την απονομή της δικαιοσύνης. Η διατήρηση της φράσης «σε ποινή φυλάκισης άνω των 12 μηνών», διαλαμβάνει την ουσιαστική πρόβλεψη της επιμέτρησης της ποινής, η οποία πάντοτε αντικατοπτρίζει τον βαθμό βλάβης του εννόμου αγαθού. Επιπλέον αντικατοπτρίζει και την τυχόν αναγνώριση ελαφρυντικού του άρθρου 84 ΠΚ στην καταδικαστική απόφαση, ελαφρυντικό το οποίο στην περίπτωση που δεν αναγραφεί η φράση «άνω των 12 μηνών», καίτοι αναγνωρίστηκε από το δικαστήριο, το οποίο μείωσε την ποινή κατά την επιμέτρησή της, θα παραγνωρίζεται απαραδέκτως από τον Κώδικα Δικηγόρων. Η διατήρηση της πρόβλεψης «άνω των 12 μηνών» στο άρθρο 6 παρ. 3 περ, β του κώδικα Δικηγόρων αποτελεί την ύστατη προστασία από τυχόν παρελκυστικές δίκες και τυχόν απρόβλεπτες εκτροπές στην απονομή της δικαιοσύνης και για το λόγο αυτό πρέπει να δοθεί η δέουσα σημασία στο άρθρο και να παραμείνει ως είχε κατά την αρχική διαβούλευση.