• Σχόλιο του χρήστη 'Καραντζουβάλης Παύλος' | 4 Μαρτίου 2013, 11:25

    Στο πρώτο σχέδιο που αναρτήθηκε, η διατύπωση του άρθρου ήταν πιό σωστή.Πιστεύω ότι η παράγραφος 3 πρέπει να διατυπωθεί ως ακολούθως: "Να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα: α) σε κάθειρξη γιά οποιδήποτε έγκλημα,β)σε ποινή φυλάκισης άνω των 12 μηνών γιά τα εγκλήματα της κλοπής,υπαιξαίρεσης,εκβίασης,πλαστογραφίας,νόθευσης,δωροδοκίας,τοκογλυφίας και ψευδορκίας". Επίσης θα πρέπει να μην υπάρχουν κυρώσεις στις ποινές που αναστέλονται. Η αναστολή της ποινής πρέπει να αναστέλει και τις παρεπόμενες ποινές,όπως σε όλους τους πολίτες, όπως άλλωστε προβλέπεται στον ΠΚ και στον ΚΠΔ (γιατί να μην ισχύει το αυτό και στους δικηγόρους ;)