• Σχόλιο του χρήστη 'Κ.Τσάκωνα' | 4 Μαρτίου 2013, 11:27

    Άστοχη η διατύπωση του άρθρου αυτού ή ηθελημένη? Ως έχει πάντως ενισχύει μόνο την 'υπαλληλοποίηση' των εμμίσθων δικηγόρων και διαφοροποίησή τους από λοιπούς συναδέλφους. Και ο έμμισθος δικηγόρος είναι δικηγόρος και εφόσον έχει επιλέξει την παροχή των συμβουλών του σε ένα ν.π. ως έμμισθος, τόσο εκείνος όσο και ο εντολέας του (για τους λόγους που αναφέρει η κείμενη νομοθεσία βλ. και για λόγους εμπιστοσύνης) θα πρέπει να αποφασίσουν ποτε και αν λύεται η συμφωνία τους.