• Σχόλιο του χρήστη 'Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου' | 8 Ιανουαρίου 2015, 15:12

    Ιθαγένεια (σελ. 24): Γίνεται αναφορά στον νόμο 3838/2010 χωρίς αναφορά στην επακολουθείσα απόφαση του ΣτΕ (460/2013) που τον έκρινε αντισυνταγματικό, αλλά και στις επερχόμενες νέες προβλέψεις στο υπό κατάθεση νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών. Θρησκευτική ελευθερία (σελ. 25): Η θρησκευτική ελευθερία, ιδίως για παιδιά, αποτελεί ένα μείζον θέμα, αν αναλογιστούμε το υπάρχον νομικό πλαίσιο (αρ.16 του Συντάγματος, νομός της Εκκλησίας της Ελλάδας, εκπαιδευτικοί νόμοι). Η πρωινή προσευχή, το θέμα των εικόνων στις σχολικές αίθουσες, ο εκκλησιασμός, η διδασκαλία των θρησκευτικών και πολλά άλλα είναι θέματα τα οποία χρήζουν προσοχής και προτάσεων αλλά το εν λόγω μέρος εμφανίζεται κενό στο σχέδιο.