• Σχόλιο του χρήστη 'Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου' | 8 Ιανουαρίου 2015, 15:59

    Περιγράφεται και πάλι το υπάρχον πλαίσιο και οι δράσεις της διοίκησης, αλλά δεν λαμβάνονται υπόψη πρόσφατα περιστατικά, όπως του τυφλού νέου εισακτέου φοιτητή στο ΑΠΘ και της αδυναμίας να υπάρξει πρόσβαση για παρακολούθηση των μαθημάτων του, δείγμα και αυτό της απουσίας κεντρικής πολιτικής για τα ΑΜΕΑ, για να μην αναφέρουμε τα δυσθεώρητα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στις μετακινήσεις τους, όπως οι ίδιοι και οι γονείς τους λένε χαρακτηριστικά, και τα οποία υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής τους και για την αντιμετώπιση των οποίων δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη.