• Σχόλιο του χρήστη 'Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου' | 8 Ιανουαρίου 2015, 15:02

    Απαλλαγή από τα θρησκευτικά (σελ.80): Ενώ το θέμα υποτίθεται ότι έχει επιλυθεί εμφανίζονται προβλήματα, όπως αντιδράσεις και εμπόδια διευθυντών σχολειών, αλλά και παρερμηνεία της υπάρχουσας εγκυκλίου. Επιπλέον, η προθεσμία των 5 ημερών είναι αδιανόητη και πρέπει να καταργηθεί, αφενός διότι ο μαθητής ενδέχεται στην πορεία και βλέποντας το περιεχόμενο του μαθήματος να θελήσει να απαλλαγεί ή να μεταβληθούν οι θρησκευτικές του πεποιθήσεις. Άνοδος ακροδεξιάς και ρατσιστικής βίας: Επιπλέον, ας σημειωθεί ότι δεν εντοπίζεται αναφορά σε δράσεις αντιμετώπισης της ανόδου της ακροδεξιάς και του ρατσισμού ιδίως εντός των σχολείων.