• Σχόλιο του χρήστη 'Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου' | 8 Ιανουαρίου 2015, 15:33

    Ελεύθερος χρόνος (σελ.109): Το μέρος αυτό εμφανίζεται κενό, όταν αποτελεί ένα από τα πλέον σημαντικά ζητήματα στις υπάρχουσες διεθνείς και εγχώριες μελέτες σχετικά με την ποιότητα ζωής του παιδιού και όταν και τα ίδια τα παιδιά το αναφέρουν ως σημαντικό ζήτημα στην καθημερινότητά τους.