Άρθρο 09: Ελεύθερος χρόνος – πολιτιστικές δραστηριότητες

7.1. Ασφάλεια των χώρων ψυχαγωγίας – διαφύλαξη της ψυχοσωματικής υγείας των παιδιών και εφήβων

7.2. Επικινδυνότητα παιχνιδιών, βία ηλεκτρονικών παιχνιδιών, προστασία του παιδιού καταναλωτή          

7.3. Επανεξέταση της αθλητικής νομοθεσίας για τις μετεγγραφές ανηλίκων αθλητών

  • 8 Ιανουαρίου 2015, 15:33 | Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

    Ελεύθερος χρόνος (σελ.109): Το μέρος αυτό εμφανίζεται κενό, όταν αποτελεί ένα από τα πλέον σημαντικά ζητήματα στις υπάρχουσες διεθνείς και εγχώριες μελέτες σχετικά με την ποιότητα ζωής του παιδιού και όταν και τα ίδια τα παιδιά το αναφέρουν ως σημαντικό ζήτημα στην καθημερινότητά τους.