• Σχόλιο του χρήστη 'ΜΑΙΛΛΗ ΑΝΝΑ - ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ' | 9 Ιανουαρίου 2015, 10:11

    Στην παράγραφο 2.1.1., αναφέρονται τα μέτρα για την καταχώρηση όλων των παιδιών στο ληξιαρχείο. Θέλουμε να αναφέρουμε σε αυτό το σημείο ότι υπάρχουν περιστατικά όπου παρατηρούνται προβλήματα στην καταχώρηση των παιδιών στο ληξιαρχείο, λόγω της συχνής αδυναμίας των γονέων να πληρώσουν τα νοσήλεια του τοκετού και σε αυτές τις περιπτώσεις δεν δίνεται από τα νοσκομεία το απαραίτητο έγγραφο για την εγγραφή του παιδιού στο ληξιαρχείο. Στην παράγραφο 2.3.2.1. (προστασία των ανηλικων στο οπτικοακουστικό περιβάλλον), γίνεται αναφορά στη δημιουργία μιας ετήσιας διοργάνωσης για την προστασία των ανηλίκων με την ονομασία "Club των Αθηνών". Θεωρούμε ότι η ονομασία αποτρέπει από την ευρύτερη συμμετοχή αλλά επιπλέον η δημιουργία μίας τέτοιας διοργάνωσης μόνο στην Αθήνα αποκλείει μεγάλο αριθμό παιδιών που ζουν σε άλλες πόλεις.