• Σχόλιο του χρήστη 'Σεβαστίδης Χαράλαμπος-Πρωτοδίκης' | 16 Σεπτεμβρίου 2010, 12:48

    Ανεξάρτητα από τη σκοπιμότητα της προτεινόμενης ρύθμισης, η οποία στην πράξη δεν πρόκειται να εφαρμοστεί, όπως δεν εφαρμόστηκε ουσιαστικά ούτε η προηγούμενη ρύθμιση του άρθρου 31 παρ. 3 ΚΠΔ, θα πρέπει να προσεχθεί η διατύπωση της νέας διάταξης και συγκεκριμένα του εδ. β΄. Πρέπει να διευκρινιστεί ποια η λειτουργική αρμοδιότητα του εισαγγελέα πλημμελειοδικών και εφετών, διότι το "αντίστοιχα" της προτεινόμενης ρύθμισης δεν παραπέμπει πουθενά, αφού καμία διάκριση δεν γίνεται στο εδ. α΄. Επομένως, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών είναι αρμόδιος να παρατείνει τον χρόνο περάτωσης της προκαταρκτικής εξέτασης όταν αυτή ενεργείται από ανακριτικό υπάλληλο κατ' εντολή του και ο εισαγγελέας εφετών είναι αρμόδιος να παρατείνει τον χρόνο περάτωσης της προκαταρκτικής εξέτασης όταν αυτή ενεργείται είτε από τον εισαγγελέα πλημμελειοδικών είτε από ανακριτικό υπάλληλο ή τον εισαγγελέα πλημμελειοδικών κατ' εντολή του εισαγγελέα εφετών.    Αρύθμιστη φαίνεται να μένει η περίπτωση διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης από Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατά το άρθρο 29 παρ. 4 ΚΠΔ. Θα πρέπει και σ' αυτή την περίπτωση να προβλεφθεί χρονικός περιορισμός και ποιος θα εγκρείνει την παράταση του χρόνου αυτού;    Ενόψει του ότι η υπέρβαση των χρονικών ορίων που θέτει το άρθορ 31 παρ. 3 ΚΠΔ δεν προκαλεί καμία ακυρότητα στην όλη διαδικασία, αλλά και της υπάρχουσας σήμερα πραγματικής κατάστασης (δηλ. του όγκου των υποθέσεων, της μείωσης του αριθμού των δικαστών, εισαγγελέων και γραμματέων), θα πρέπει να μην επιχειρηθεί η εκ νέου (άνευ ουσιαστικού αντικρύσματος) τροποποίηση του άρθρου 31 παρ. 3 ΚΠΔ, τουλάχιστον πριν διαμορφωθεί εκείνο το νομικό περιβάλλον που θα επιτρέπει την ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης και να είναι λογικό να αναζητηθούν πειθαρχικές ευθύνες από τα δικαστικά όργανα που βραδύνουν αδικαιολόγητα.