• Σχόλιο του χρήστη 'Δημήτρης' | 25 Μαρτίου 2015, 13:34

    Όλα τα καταστήματα κράτησης πρέπει να είναι ασφαλείας. Αλλά πως νομοθετείται για διαχωρισμό των κρατουμένων σε καταδίκους και υποδίκους όταν αυτό δεν εφαρμόζεται; Πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη ώστε σε κάθε κατάστημα κράτησης να υπάρχουν ειδικές πτέρυγες για πολύ επικίνδυνους κρατουμένους. Επίσης χρήσιμο θεωρώ ότι όλοι οι πολύ επικίνδυνοι κρατούμενοι να κρατούνται σε διαφορετικά καταστήματα Β τύπου και όχι όλοι σε ένα (εννοείτε σε ειδικά διαμορφωμένες πτέρυγες). Επίσης θα ήθελα να σας επισημάνω της τεράστιες ελλείψεις σε φυλακτικό προσωπικού που αντιμετωπίζουν τα καταστήματα κράτησης και θα ήθελα συνεχίζοντας να υπάρξει πρόβλεψη στο σχέδιο νόμου πόσοι υπάλληλοι - φύλακες πρέπει να αντιστοιχούν σε κρατουμένους (για παράδειγμα ένας προς 25 ή ένας προς 100).