• Σχόλιο του χρήστη 'θωμας' | 16 Σεπτεμβρίου 2010, 20:16

    Ναι   με   στο  άρθρο    31  παρ 3   του  Κ.Π.Δ  προβλέπεται   χρονικός  περιορισμός ως  προς  την  διάρκεια   ,  τεσσάρων  μηνών   και    συνολικά   οκτω  μηνών  μετα  τηνέγκριση   του  Εισαγγελέα  Εφετών  ,  πλην  όμως   δεν  προβλέπεται  περαιτέρω   οχρόνος   άσκησης   ή   μη     ποινικής  δίωξης  από   τον  εισαγγελέα. Δηλαδή   προτείνω   να   προβλεφθεί   χρονικός  περιορισμός  όχι  μόνο   ως  προς  τηνπεραίωση   αλλά   και   ως  προς  την  άσκηση   ή  μη  ποινικής  δίωξηςΝα   προβλέπεται   πειθαρχική  ή  και  ποινική  δίωξη   κατα  του  εισαγγελέα  αν  δενεφαρμόσει  τις   διατάξεις   του  άρθρου     43   ΚΠΔ εντός  ενός  μηνός   από  την  περαίωση  της  προκαταρκτικής.  Να   προβλεφθεί  επίσης    ρύθμιση   σύμφωνα   με  την  οποία  ο    εισαγγελέας  να  έχει  δυνατότητα  κωλυσιεργιας    που  επιτυγχάνεται   με  την  επιστροφή   της   προκαταρκτικής   είτε  στον  Πταισματοδίκη  είτε  στις  Ανακριτικές  Αρχές  ,  για  δήθεν  ελλείψεις   στοιχείων . Επίσης   να  προβλεφθεί  και  έφεση  κατα  της  διάταξης   του  Εισαγγελέα  Εφετών όταν   απορρίπτει   ασκηθείσα  προσφυγή  κατα  της  διάταξης   του  Εισαγγελεα  Πλημ/κων  ,  όταν  δεν  ασκεί   ποινική  δίωξη  ,  ΏΣΤΕ  να  μην   παραβιάζεται   η  βασική  αρχή   των  δικαιωμάτων   του  μηνυτή   έναντι   του  κατηγορουμενου  .