• Σχόλιο του χρήστη 'Ευαγγέλου Μιχαήλ' | 9 Νοεμβρίου 2015, 11:35

    "Κατά την κατάρτιση του συμφώνου το κάθε μέρος μπορεί να παραιτηθεί από το δικαίωμά του στη νόμιμη μοίρα." Με αυτή τη φράση, το νομοσχέδιο εισάγει μεταξύ των συντρόφων κληρονομικά δικαιώματα "α λα καρτ". Αν και θεωρητικά η πρόβλεψη αυτή αυξάνει την ελευθερία των συντρόφων να ρυθμίσουν τη ζωή τους και τη σχέση τους, δημιουργεί τον πολύ υπαρκτό κίνδυνο ένας σύντροφος να εξαναγκαστεί στη σύναψη συμφώνου αντί για γάμο ακριβώς για να παραιτηθεί από τα νόμιμα δικαιώματά του. Θεωρώ περιττή και επιζήμια αυτή τη διατύπωση. Η πρώτη πρόταση και μόνο είναι επαρκής.