• Σχόλιο του χρήστη 'ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΙΝΤΟΡΗΣ' | 17 Σεπτεμβρίου 2010, 23:48

    οι προθεσμίες για να έχουν αντίκρυσμα πρέπει να μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη. Οταν οι εισαγγελείς πνίγονται στην  καθημερινότητα , χωρίς δυνατότητα άσκσης  όλωντων λειτουργιών τους (υποδοχή πολιτών, παρακολύθηση αδικημάτων αυτεπαγγέλτως διωκόμενα, ακσήσεις διώξεων κλπ) οι προθεσμίες είναι για να παραβιάζονται. Είτε λοιπόν θα αυξησετε τις θέσεις των Εισαγγελέων είτε θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε όλοι οι υπηρετούντες στο πρωτοδικείο  εισαγγελείς να είναι καθημερινά στις θέσεις τους!