• Σχόλιο του χρήστη 'moiman' | 18 Σεπτεμβρίου 2010, 17:54

    Επειδή κύριε υπουργέ υπάρχει ενδιαφέρον και για τις περιπτώσεις που είτε εχουν καταδικαστεί αμετάκλητα και ήδη εκτίουν ποινές είτε εχουν καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό, θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνει μια γενική ρύθμιση με την εφαρμογή του νόμου με την οποία θα κλείνουν όλες οι ως άνω περιπτώσεις και να ισχύει ο νόμος, όπως είναι στην εισήγηση, πλέον από την ψήφισή του και μετά για τις νέες περιπτώσεις. Ευχαριστώ πολύ