• Σχόλιο του χρήστη 'Ειρήνη Πετροπούλου' | 10 Νοεμβρίου 2015, 15:07

    Δεν αναφέρεται πουθενά η δυνατότητα δημιουργίας οικογενειακής μερίδας στο ληξιαρχείο, όπως συμβαίνει με τα άτομα που τελούν γάμο (πολιτικό ή θρησκευτικό), με όλα τα προβλήματα που ενδέχεται να δημιουργηθούν αν κάποια δημόσια, κρατική ή δημοτική υπηρεσία αρνηθεί να δεχτεί ως ζευγάρι δύο άτομα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή να αρνηθεί το γονεϊκό δικαίωμα στον μη βιολογικό γονέα, σε περίπτωση που υπάρχει παιδί.