• Σχόλιο του χρήστη 'ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΗΤΡΥΦΩΝ' | 10 Νοεμβρίου 2015, 20:35

    ΑΡΘΠΟ 4: ΌΧΙ “Ο καθένας” & “ο άλλος”, αλλά: “Το κάθε μέρος” & “το άλλο μέρος”.