• Σχόλιο του χρήστη 'Δημήτριος Ζημιανίτης, Εισαγγελέας Πρωτοδικών' | 19 Σεπτεμβρίου 2010, 20:19
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 4  0

    Η κατάργηση των §§ 4 & 5 του άρθρου 245 ΚΠΔ είναι εντελώς εσφαλμένη, ενόψει του ότι ο θεσμός της διάταξης απόρριψης της έγκλησης ή αρχειοθέτησης της μήνυσης, όσον αφορά στα αδικήματα αρμοδιότητας του Μονομελούς Πλημ/κείου, αποδείχθηκε από την πράξη, μετά την ισχύ του Ν 3160/2003 απόλυτα επιτυχημένος, ελάφρυνε το φόρτο των δικαστικών συμβουλίων, από τα οποία πριν την ισχύ του πιο πάνω νόμου, αλλά και στο μέλλον –αν, παρ’ελπίδα τεθεί σε ισχύ η νέα διάταξη του σχεδίου νόμου-, έπρεπε να εκδίδεται απαλλακτικό βούλευμα για κάθε περίπτωση αναξιόλογης βαρύτητας αδικήματα αρμοδιότητας του Μονομελούς Πλημ/κείου. Η νέα διάταξη τίθεται αυθαίρετα χωρίς να λαμβάνει υπόψη της τα δεδομένα αυτά, ούτε ότι με άλλες διατάξεις του υπό κρίση σχεδίου νόμου (άρθρα 10, 24) επιβαρύνονται ήδη υπέρμετρα τα πρωτοβάθμια δικαστικά συμβούλια.