• Σχόλιο του χρήστη 'θωμας' | 19 Σεπτεμβρίου 2010, 21:56

    να  τροποποιηθεί  η  διάταξη  του  άρθρου  48   εδφ  γ  του  ΚΠΔ , σύμφωνα  με  την  οποία για   την   άσκηση  προσφυγής    κατά    εισαγγελικής   διάταξης   στον  εισαγγελεα   εφετών   , όταν   δεν  ασκείται   ποινική   δίωξη  αρμοδίως   ,  μετά  τη  διενέργεια  Προκαταρκτικής   ,συντάσσεται   έκθεση   από  τον  γραμματέα   της   εισαγγελίας  .... με   τροποποιητική   διάταξη      σύμφωνα  με  την  οποία   ,  η  προσφυγή     να   είναι έγγραφη   [προσυνταγμένη    σε   αυτοτελές   δικόγραφο]   ,  να   είναι  δυνατή    η υποβολή   του   και  ενώπιον   ανακριτικού  υπαλλήλου  ,  και  όχι   αποκλειστικά στην  Γραμματεία  της  Εισαγγελίας  . με