Άρθρο 4

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 43 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας  αντικαθίσταται  ως  εξής :

«1. Ο εισαγγελέας, όταν λάβει τη μήνυση ή την αναφορά, κινεί την ποινική  δίωξη, παραγγέλλοντας προανάκριση ή ανάκριση ή εισάγοντας την υπόθεση με απευθείας κλήση του κατηγορουμένου στο ακροατήριο, όπου αυτό προβλέπεται. Σε  κακουργήματα όμως ή πλημμελήματα τιμωρούμενα με ποινή  φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών κινεί την ποινική δίωξη μόνο εφόσον έχουν ενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση ή προανακριτικές πράξεις κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 243 και προκύπτουν  επαρκείς ενδείξεις για να κινηθεί η ποινική δίωξη. Επίσης, μπορεί να μην ενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση, εφόσον έχει προηγηθεί ένορκη διοικητική εξέταση ή υπάρχει πόρισμα ή έκθεση ελέγχου του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης ή Σώματος ή Υπηρεσίας Επιθεώρησης και Ελέγχου των φορέων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 3074/2002 και προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις για να κινηθεί η ποινική δίωξη».

2. Στο άρθρο 43 του Κώδικα Ποινικής  Δικονομίας προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 3:

«3. Ο αρµόδιος εισαγγελέας ανασύρει τη δικογραφία από το αρχείο μόνο όταν  γίνεται επίκληση νέων πραγματικών περιστατικών ή στοιχείων. Στην  περίπτωση αυτή  καλεί τον μηνυόμενο ή  αυτόν σε  βάρος του οποίου διενεργήθηκε η προκαταρκτική εξέταση  να  παράσχει εξηγήσεις» .

3. Η παράγραφος  3  του άρθρου 47 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας αντικαθίσταται  ως  εξής :

«3. Όσα   αναφέρονται  στα  άρθρα 43 παρ. 1 και παρ. 3 , 44 και 45 εφαρμόζονται  και  ως  προς  την  έγκληση».

 • 20 Σεπτεμβρίου 2010, 18:45 | Δημήτρης Ευγενίδης

  Οπως γνωρίζουμε όλοι, σήμερα, ενδέχεται από την ημέρα που θα κατατεθεί η μήνυση, μέχρι την ημέρα που θα ασκηθεί ποινική δίωξη, κατ΄άρθρο 43 ΚΠΔ, να μεσολαβήσουν και 3 και 4 χρόνια!! (που προσμετρώνται στο χρόνο παραγραφής του αδικήματος) Αυτό πρέπει να αλλάξει.
  Ο χρόνος μπορεί να χάνεται τόσο από τους Εισαγγελείς (οπότε προτείνεται να αναγραφεί στην παρ. 1 του άρθρ. 1 ότι η ποινική δίωξη θα ασκείται το αργότερο εντός 2 μηνών από τη λήψη της μήνυσης ή της αναφοράς), αλλά και από τοιυς υπαλλήλους (όσπου να φτάσει το έγγραφο στο  Εισαγγελέα), οπότε προτείνεται αυστηροποίηση των σχετικών πειθαρχικών διατάξεων για τους υπαλλήλους με αστηρή εποπτεία και έλεγχο της σχετικής διαδικασίας από τον αρμόδιο Εισαγγελέα (και βέβαια με μείωση της γραφειοκρατίας!). 

 • 19 Σεπτεμβρίου 2010, 21:56 | θωμας

  να  τροποποιηθεί  η  διάταξη  του  άρθρου  48   εδφ  γ  του  ΚΠΔ , σύμφωνα  με  την  οποία
  για   την   άσκηση  προσφυγής    κατά    εισαγγελικής   διάταξης   στον  εισαγγελεα   εφετών   , όταν   δεν  ασκείται   ποινική   δίωξη  αρμοδίως   ,  μετά  τη  διενέργεια  Προκαταρκτικής   ,συντάσσεται   έκθεση   από  τον  γραμματέα   της   εισαγγελίας  ….
  με   τροποποιητική   διάταξη      σύμφωνα  με  την  οποία   ,  η  προσφυγή     να   είναι
  έγγραφη   [προσυνταγμένη    σε   αυτοτελές   δικόγραφο]   ,  να   είναι  δυνατή    η
  υποβολή   του   και  ενώπιον   ανακριτικού  υπαλλήλου  ,  και  όχι   αποκλειστικά
  στην  Γραμματεία  της  Εισαγγελίας  .
  με

 • 19 Σεπτεμβρίου 2010, 18:28 | Γεώργιος Κτιστάκης Αντεισαγγελέας Εφετών

  Σωστή η ρύθμιση -όπως και του άρθρου 4- αλλά προβληματική η εφαρμογή των πιεστικών χρονικών περιορισμών. Ενδεχομένως η λύση βρίσκεται στο να αναλάβουν οι εισαγγελείς τη διενέργεια της προκαταρκτικής εξέτασης και να παρασχεθούν τα υλικά μέσα γρήγορης μεταφοράς δικογραφιών.

 • 16 Σεπτεμβρίου 2010, 21:59 | θωμας

  Προτείνω   να  περιορισθεί   το  δικαίωμα   του   εισαγγελέα   να   διατάσει  προκαταρκτική   όταν  πρόκειται   για    τα   αδικήματα   των  άρθρων   256  ,258, 259   του  Ποινικού   Δικαίου,   οταν   υποβάλλεται   μήνυση   από   πολίτη   ,  να    ασκείται   ποινική   δίωξη   είτε   με  απ  ευθείας   κλήση  ,  είτε  με  διενέργεια  Προανάκρισης  , ΟΧΙ  ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ.   Εφ  όσον   υπάρξει   η  προτεινόμενη   ρύθμιση   ,  θα   εκλείψει
  η   κακοδιοίκηση  ,  η   διαφθορα   στο  Δημόσιο  Τομέα.
  Ιδιαίτερα   επειδή   ο   προβλεπόμενος   στο  άρθρο   259   του  Π.Δ  ,  ειδικός  δόλος
  του   σκοπού   ζημίας  ,  δεν   είναι   δυνατό   να  αποδειχθεί   ποτε.
  πχ.  Ο   Α   υπάλληλος   της  Πολεοδομίας  ,   θέτει   το  φάκελο   έκδοσης  άδειας
  οικοδομής    στο  τελευταίο   συρτάρι   του  Γραφείου  του  .  Επιστρέψει   μελέτες
  επιστημόνων  μηχανικών  ,   και    υποχρεώνει   τον  ενδιαφερόμενο  να  προσκομίσει   έγγραφα   κλπ   που   δεν   προβλέπονται   στο  Γ.Ο.Κ , ώστε   τον   θέτει σε   ομηρία
  επιδιώκοντας   δώρο   ή   παρέμβαση   .
  Κανένας   δεν  μπορεί  να  αποδείξει  το  σκοπό   ζημίας  ,  ούτε  το  σκοπό   επιδίωξης
  δώρου  .  Η   προσφυγή   του   στα    διοικητικά    δικαστήρια   ή  στην  διοικητική
  διαδικασία   δεν  θα  τον  δικαιώσει  ΠΟΤΕ.  είναι  πολύ  γνωστή   η  διαδικασία
  που   διαρκεί   8  έτη.
  Αν  όμως  ο  αρμόδιος   υπάλληλος  ,  που  φυσικά  γνωρίζει  την  έμμεση   ασυλία  του
  γνωρίζει  ότι   αν  καταμηνυθεί   και   παραπεμφθεί  υποχρεωτικά   στο  ακροατήριο
  θα   σκεφθεί   πολύ   να  πράξει   τα  προαναφερόμενα.