• Σχόλιο του χρήστη 'Δημήτρης Ευγενίδης' | 20 Σεπτεμβρίου 2010, 18:45

    Οπως γνωρίζουμε όλοι, σήμερα, ενδέχεται από την ημέρα που θα κατατεθεί η μήνυση, μέχρι την ημέρα που θα ασκηθεί ποινική δίωξη, κατ΄άρθρο 43 ΚΠΔ, να μεσολαβήσουν και 3 και 4 χρόνια!! (που προσμετρώνται στο χρόνο παραγραφής του αδικήματος) Αυτό πρέπει να αλλάξει. Ο χρόνος μπορεί να χάνεται τόσο από τους Εισαγγελείς (οπότε προτείνεται να αναγραφεί στην παρ. 1 του άρθρ. 1 ότι η ποινική δίωξη θα ασκείται το αργότερο εντός 2 μηνών από τη λήψη της μήνυσης ή της αναφοράς), αλλά και από τοιυς υπαλλήλους (όσπου να φτάσει το έγγραφο στο  Εισαγγελέα), οπότε προτείνεται αυστηροποίηση των σχετικών πειθαρχικών διατάξεων για τους υπαλλήλους με αστηρή εποπτεία και έλεγχο της σχετικής διαδικασίας από τον αρμόδιο Εισαγγελέα (και βέβαια με μείωση της γραφειοκρατίας!).