• Σχόλιο του χρήστη 'ΝΑΤΑΛΙΑ ΧΡ. ΓΡΕΒΙΑ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΡΤΑΣ' | 21 Σεπτεμβρίου 2010, 20:47

        Στην παρ. 1 και 2 του νέου 384 ΠΚ, πρέπει να συμπληρωθεί μετά την φράση ικανοποίησε εντελώς τον ζημιωμένο η φράση «συμπεριλαμβανομένης και της ηθικής βλάβης» για να μην δημιουργείται αμφιβολία αν περιλαμβάνεται ή όχι. Κατά την γνώμη μου πρέπει να περιλαμβάνεται, διότι στην παρ. 4 του ιδίου άρθρου αναφέρεται ότι « στην απόπειρα των πράξεων των παρ. 1 και 2 η ικανοποίηση του παθόντος αφορά στην αποκατάσταση της ηθικής βλάβης». Ως εκ τούτου δεν μπορεί να δέχεται η έννομη τάξη ότι ο παθών ενός σε απόπειρα αδικήματος δικαιούται την αποκατάσταση της ηθικής του βλάβης, ενώ αντίθετα ο παθών τελεσθέντος σε βάρος του αδικήματος όχι. Το ίδιο πρέπει να συμπληρωθεί και στις διατάξεις του άρθρου 406Α παρ. 1 και 2 του ΠΚ.     Επιπρόσθετα στα ίδια άρθρα και στην παρ. 2 του άρθρου 384 ΠΚ και 2 του 406Α ΠΚ πρέπει να συμπληρωθεί στο κείμενό που ορίζει « αν ο υπαίτιος των πράξεων της παρ. 1 χωρίς παράνομη βλάβη κάποιου τρίτου απέδωσε το πράγμα ή ικανοποίησε εντελώς τον ζημιωμένο μέχρι το πέρας της προκαταρτικής εξέτασης, δεν τιμωρείται και η υπόθεση τίθεται στο αρχείο με αιτιολογημένη πράξη του εισαγγελέα πλημμελειοδικών» η φράση «και το δηλώσουν τούτο ο παθών ή οι κληρονόμοι του», ώστε να μπορεί ευχερώς να διαπιστώσει ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών την εντελή ικανοποίηση. Η δήλωση μπορεί να λαμβάνεται ευχερώς με περαιτέρω προκαταρτική εξέταση, όταν ο Εισαγγελέας θα έχει δικογραφία από την οποία συνάγεται ή πιθανολογείται η εντελής ικανοποίηση.    Τέλος, στις παρ. 2 των άρθρων 384 και 406Α πρέπει στο τέλος να συμπληρωθεί ότι οι διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 2 του ΚποινΔ εφαρμόζονται ανάλογα. Δηλαδή να αποστέλλεται η δικογραφία στον Εισαγγελέα Εφετών, ώστε δικαστικός λειτουργός σε δεύτερο βαθμό να ελέγχει ότι τηρήθηκε η διαδικασία. Η ενέργεια αυτή δυσχεραίνει από την μία την επιτάχυνση, αλλά από την άλλη παρέχει τα εχέγγυα αμερόληπτικης δικαστικής εξουσίας, πολύ περισσότερο που στην όλη διαδικασία δεν υπάρχει η αρχή της δημοσιότητας.