• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΝτ.ΑΛ ΔΙΚΑΣΤΗΣ' | 23 Σεπτεμβρίου 2010, 21:16

    Σωστό το ως άνω μέτρο και επί πλέον προτείνω να αλλάξουν τα (θεσπισμένα το 1999)  όρια για στοιχειοθέτηση κακαουργήματος στα οικονομικά εγκλήματα από 15.000 € (σε κατ΄επάγγελμα και κατά συνήθεια τέλεση) και 73.000 € (στις λοιπες περιπτώσεις) σε 50.000 € και 150.000 € αντίστοιχα,  με άυξηση και του ποσοτικού ορίου για την εφαρμογή του νόμου για τους καταχραστές του Δημοσίου, αφού πλέον τα ποσά αυτά είναι μικρά με βάση τις υπάρχουσες οικονομικές συνθήκες. Να αποποινικοποιηθούν τα μικρής σημασίας αδικήματα, στα οποία κατά κανόνα δεν υπάρχει και έννομο αγαθό που προσβάλλεται. Κυρίως (και επ΄αφορμή του γενικότερου προβληματισμού για την επιτάχυνση της δικαιοσύνης) να ιδρυθεί άμεσα ένα τουλάχιστον Πρωτοδικείο στην Αττική (με εύκολη πρόσβαση και χωρίς διάσπαση του Δ.Σ.Α με νομοθετ. ρύθμιση για να διασκεδαστούν οι ανησυχίες ιδίως των συνδικαλ. δκηγόρων) , αφού σαφώς δεν μπορεί ένα Πρωτοδικείο (αυτό της Αθήνας ) να εξυπηρετήσει την περιφέρεια του με 4 εκατ. πληθυσμο.