• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ' | 19 Νοεμβρίου 2015, 08:51

    Αναφορικά με το άρθρο 83 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων και προκειμένου να εναρμονιστεί με τον δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα, τροποποιείται από το άρθρο 83 η παράγραφος 2 ως εξής: 《2. Μετάταξη δικαστικού υπαλλήλου σε κενή θέση ανώτερης κατηγορίας του ίδιου ή άλλου κλάδου ή άλλου τομέα επιτρέπεται με αίτησή του, μετά την συμπλήρωση της δοκιμαστικής υπηρεσίας, εφόσον απέκτησε το τυπικό προσόν μετά την αίτηση συμμετοχής στον διαγωνισμό για τον διορισμό του τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα για τη θέση αυτή ή μετά τη συμπλήρωση οκταετούς δημόσιας υπηρεσίας, εφόσον κατείχε πριν από την αίτηση συμμετοχής για τον διορισμό, τα τυπικά προσόντα της θέσης στην οποία επιθυμεί να μεταταγεί.》 Πρόκειται για τους συναδέλφους που π.χ. συμμετείχαν στον διαγωνισμό για τον διορισμό τους με την ΔΕ κατηγορία και εξασφάλισαν το τυπικό προσόν στο μεσοδιάστημα από τον διαγωνισμό μέχρι τον διορισμό τους. Αυτό προβλέπεται με το άρθρο 70 παράγραφος 2 του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα.