Άρθρο 45:

1. Το εδάφιο β΄ της παρ. 5 του άρθρου 22 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων Ν. 2812/2000 (Α΄ 67) αντικαθίσταται ως εξής:
«Εκλόγιμοι είναι οι δικαστικοί υπάλληλοι με τουλάχιστον Γ΄ βαθμό».
2. Η παρ. 7 του άρθρου 22 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων Ν. 2812/2000 (Α΄ 67) αντικαθίσταται ως εξής:
«Χρέη γραμματέα των παραπάνω συμβουλίων ασκεί δικαστικός υπάλληλος με τουλάχιστον Γ΄ βαθμό».
3. Ο τίτλος του άρθρου 72 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων Ν. 2812/2000 (Α΄ 67) αντικαθίσταται ως εξής:
«Επιλογή προϊσταμένων διευθύνσεων και τμημάτων».
4. Το εδάφιο α΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων Ν. 2812/2000 (Α΄ 67) αντικαθίσταται ως εξής:
«Ως προϊστάμενοι διευθύνσεων επιλέγονται δικαστικοί υπάλληλοι του οικείου τομέα κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ με τουλάχιστον Β΄ βαθμό»
5. Η παρ. 2 του άρθρου 72 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων Ν. 2812/2000 (Α΄ 67) αντικαθίσταται ως εξής:
«Αν δεν υπάρχουν δικαστικοί υπάλληλοι με βαθμό τουλάχιστον Β΄ που έχουν υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας ή αν είναι λιγότεροι από τον απαιτούμενο κατά την παράγραφο 4 αριθμό κρινομένων, κρίνονται προς επιλογή και δικαστικοί υπάλληλοι με βαθμό Γ` που υπέβαλαν αίτηση υποψηφιότητας, προηγουμένων εξ αυτών όσων έχουν περισσότερο χρόνο υπηρεσίας στο συγκεκριμένο βαθμό, ώστε να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός κρινομένων».

6. Η παράγραφος 3 του άρθρου 72 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων Ν. 2812/2000 (Α΄ 67) αντικαθίσταται ως εξής:
«Ως προϊστάμενοι τμημάτων επιλέγονται δικαστικοί υπάλληλοι του οικείου δικαστηρίου, εισαγγελίας ή υπηρεσίας, κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ με βαθμό τουλάχιστον Β΄. Αν δεν υπάρχουν δικαστικοί υπάλληλοι με τον βαθμό αυτό ή αν ο αριθμός τους δεν είναι επαρκής, κρίνονται προς επιλογή και δικαστικοί υπάλληλοι με τον περισσότερο χρόνο υπηρεσίας στο Γ΄ βαθμό, ώστε να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος κατά την παράγραφο 4 αριθμός κρινομένων.»
7. Στη διάταξη της παρ. 2Γ του άρθρου 12 του Ν. 4229/2014 (Α΄ 8), μετά το εδάφιο α΄, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η ισχύς των πινάκων κατάταξης κατά σειρά επιτυχίας των υποψηφίων που συμμετείχαν στο διαγωνισμό για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων η οποία προκηρύχτηκε με την υπʼ αριθμό 5223/23.01.2009 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης (τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ 23) παρατείνεται έως τις 30.06.2016».
8. Το άρθρο 15 του Ν. 4315/2014 (Α΄ 269) καταργείται.

 • 21 Νοεμβρίου 2015, 13:07 | ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

  ΠΟΙΟΣ ΦΟΒΑΤΑΙ ΤΟΥΣ ΔΕ; Για πιο λόγο τόσο τέτοια σπουδή να τους πετάξουν στον «Καιάδα»; Οι ΠΕ δεν έχουν αυτομάτως περισσότερα τυπικά προσόντα λόγω του πτυχίου τους; Αμείβονται καλύτερα και ορθώς λόγω του πτυχίου τους. Γιατί να φοβούνται τους ΔΕ; Τα Υπηρεσιακά Συμβούλια δεν μπορούν να κρίνουν και να συγκρίνουν τους συναδέλφους όλων των κατηγοριών που υποβάλουν αίτηση; Αμφισβητούνται οι αποφάσεις τους, από ποιούς και γιατί; Μιλάμε για Δικαστικά Συμβούλια που αποτελούνται από ανώτερους και ανώτατους Δικαστικούς Λειτουργούς οι οποίοι έχουν την πλειοψηφία, πέραν των αιρετών συναδέλφων. Το συνέδριο απεφάνθη με συντριπτική πλειοψηφία: «ΌΧΙ» στην ψήφιση αυτού του άρθρου. Πρέπει να γίνει σεβαστή η απόφαση αυτή και να προστατευτεί η ενότητα των δικαστικών υπαλλήλων η οποία κινδυνεύει!

 • 20 Νοεμβρίου 2015, 12:29 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΧΟΣ

  ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥΣ.
  ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΤΕ.
  Εδώ και πέντε χρόνια έχει σταματήσει η λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων. Οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι των εργαζομένων έχουν χάσει προ πολλού τον αιρετό τους χαρακτήρα έχουν καταστεί δοτοί και ισόβιοι.
  Ο ορισμός με Πράξεις Προϊσταμένων στις θέσεις ευθύνης στα δικαστήρια με κυρίαρχο κριτήριο την αρχαιότητα και την υποκειμενική κρίση που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί δεν τιμά όσους έχουν να προτάξουν περισσότερα προσόντα και ικανότητες δεν προσβλέπουν στις άριστες διαπροσωπικές σχέσεις και αλλιώς αντιμετωπίζουν αυτές τις επιλογές.
  Πολλοί δικαστικοί υπάλληλοι, ευτυχώς όχι όλοι, εγκλωβισμένοι σε ένα ανώφελο μεγαλοϊδεατισμό ότι κάτι το ξεχωριστό είμαστε σ’αυτό το κόσμο, μη θέλοντας να αποδεχθούν ότι η ιδιαιτερότητα και η προστασία που δήθεν μας προσφέρει το αρθρ. 92 του Συντάγματος δεν επιβεβαιώθηκε ούτε στις πρόσφατες αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ, ούτε σε πρόσφατους νόμους και διατάξεις, αρνούνται κάθε προσπάθεια αναβάθμισης της παρουσίας μας στην απονομή της δικαιοσύνης.
  Η τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα δικαστικών υπαλλήλων, ενός Κώδικα που περιμένει 16 χρόνια να κυρωθεί με τα προβλεπόμενα από τον ίδιο, Π.Δ. και Υπουργικές αποφάσεις, είναι επιβεβλημένη.
  Τα γενικά και αόριστα κριτήρια που αναφέρονται στην αξιολόγησή μας, στις κρίσεις για την επιλογή των Διευθυντών και Προϊσταμένων Τμημάτων των αρθρ. 62, 71 και 72 του Κώδικά μας και όχι μόνον πρέπει να εναρμονισθούν με τα ισχύοντα σε όλη τη δημόσια διοίκηση.
  Εξάλλου με συντριπτική πλειοψηφία στο πρόσφατο συνέδριο της ΟΔΥΕ καταγράφηκε η δυνατότητα βελτίωσής του Κώδικά μας.
  Όλες οι προτάσεις και οι σκέψεις που προβάλλονται εκπορεύονται από την οπτική ματιά και τα δεδομένα του καθενός. Σεις όμως πρέπει να κρίνετε και να αποφασίσετε. Σεις γι’αυτό θα κριθείτε.
  Τολμήστε επιτέλους.
  Οι επιλογές σας πρέπει να χαρακτηρίζονται από τον αναβαθμισμένο ρόλο μας στην απονομή της δικαιοσύνης που ισχυροποιείται μόνο από την
  αξιοποίηση της γνώσης.
  Πρέπει να προχωρήσετε αμέσως μετά την εκλογή των αιρετών εκπροσώπων μας στο «ξεπάγωμα» των βαθμολογικών προαγωγών και την κατάταξη των υπαλλήλων έτσι ώστε να έχουν την δυνατότητα να κριθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι υπάλληλοι που έχουν καθηλωθεί από το μέχρι τώρα «πάγωμα» της βαθμολογικής εξέλιξής τους.
  Έχετε δε υπόψη σας ότι οι υποψηφιότητες για την κατάληψη θέσεων Διευθυντών δεν περιορίζονται σε τοπικό επίπεδο καταστημάτων αλλά σε Εφετειακό και Πανελλήνιο,έτσι ώστε μέσα από ευτυχώς πολύ μεγάλο, αρκετό και ικανό πλήθος υπαλλήλων να επιλεγούν οι ικανότεροι και έχοντες περισσότερες προϋποθέσεις, αντικειμενικά αξιοκρατικά και δίκαια,όπως σε κάθε σύγχρονη κοινωνία που σέβεται τον εαυτό της που προάγει την ευγενή άμιλλα για αναζήτηση της γνώσης και των αγαθών που μόνο αυτή μπορεί να προσφέρει.
  Προχωρείστε.
  Δεν υπάρχει καιρός για άλλες καθυστερήσεις.

 • 19 Νοεμβρίου 2015, 23:04 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΧΟΣ

  ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥΣ.
  ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΤΕ.
  Εδώ και πέντε χρόνια έχει σταματήσει η λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων. Οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι των εργαζομένων έχουν χάσει προ πολλού τον αιρετό τους χαρακτήρα έχουν καταστεί δοτοί και ισόβιοι.
  Ο ορισμός με Πράξεις Προϊσταμένων στις θέσεις ευθύνης στα δικαστήρια με κυρίαρχο κριτήριο την αρχαιότητα και την υποκειμενική κρίση που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί δεν τιμά όσους έχουν να προτάξουν περισσότερα προσόντα και ικανότητες δεν προσβλέπουν στις άριστες διαπροσωπικές σχέσεις και αλλιώς αντιμετωπίζουν αυτές τις επιλογές.
  Πολλοί δικαστικοί υπάλληλοι, ευτυχώς όχι όλοι, εγκλωβισμένοι σε ένα ανώφελο μεγαλοϊδεατισμό ότι κάτι το ξεχωριστό είμαστε σ’αυτό το κόσμο, μη θέλοντας να αποδεχθούν ότι η ιδιαιτερότητα και η προστασία που δήθεν μας προσφέρει το αρθρ. 92 του Συντάγματος δεν επιβεβαιώθηκε ούτε στις πρόσφατες αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ, ούτε σε πρόσφατους νόμους και διατάξεις, αρνούνται κάθε προσπάθεια αναβάθμισης της παρουσίας μας στην απονομή της δικαιοσύνης.
  Η τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα δικαστικών υπαλλήλων, ενός Κώδικα που περιμένει 16 χρόνια να κυρωθεί με τα προβλεπόμενα από τον ίδιο, Π.Δ. και Υπουργικές αποφάσεις είναι επιβεβλημένη για να πάψουν να συνεχίζονται τα γενικά και αόριστα κριτήρια των αρθρ. 71 και 72 που αναφέρονται στις κρίσεις για την επιλογή των Διευθυντών και Προϊσταμένων Τμημάτων στα δικαστήρια και όχι μόνον.
  Εξάλλου με συντριπτική πλειοψηφία στο πρόσφατο συνέδριο της ΟΔΥΕ καταγράφηκε η δυνατότητα βελτίωσής του.
  Όλες οι προτάσεις και οι σκέψεις που προβάλλονται εκπορεύονται από την οπτική ματιά και τα δεδομένα του καθενός. Σεις όμως πρέπει να κρίνετε και να αποφασίσετε. Σεις γι’αυτό θα κριθείτε.
  Τολμήστε επιτέλους.
  Οι επιλογές σας πρέπει να χαρακτηρίζονται από τον αναβαθμισμένο ρόλο μας στην απονομή της δικαιοσύνης που ισχυροποιείται μόνο από την
  αξιοποίηση της γνώσης.
  Πρέπει να προχωρήσετε αμέσως μετά την εκλογή των αιρετών εκπροσώπων μας στο «ξεπάγωμα» των βαθμολογικών προαγωγών και την κατάταξη των υπαλλήλων έτσι ώστε να έχουν την δυνατότητα να κριθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι υπάλληλοι που έχουν καθηλωθεί από το μέχρι τώρα «πάγωμα» της βαθμολογικής εξέλιξής τους.
  Έχετε δε υπόψη σας ότι οι υποψηφιότητες για την κατάληψη θέσεων Διευθυντών δεν περιορίζονται σε τοπικό επίπεδο καταστημάτων αλλά σε Εφετειακό και Πανελλήνιο,έτσι ώστε μέσα από ευτυχώς πολύ μεγάλο, αρκετό και ικανό πλήθος υπαλλήλων να επιλεγούν οι ικανότεροι και έχοντες περισσότερες προϋποθέσεις,αντικειμενικά, αξιοκρατικά και δίκαια.
  Προχωρείστε.
  Δεν υπάρχει καιρός για άλλες καθυστερήσεις.

 • 19 Νοεμβρίου 2015, 18:13 | ΕΛΕΝΗ ΜΙΓΛΑΚΗ

  Διαβάζω με λύπη μου, ότι κάποιοι θεωρούν τους εαυτούς τους, ανώτερους από κάποιους άλλους υπαλλήλους των Δικαστηρίων. Και αυτό γιατί έχουν πτυχίο – μεταπτυχιακό. Ξεχνούν όμως ότι υπάρχουν υπάλληλοι με αυτά τα προσόντα που είναι παντελώς ανίκανοι και αντιθέτως υπάρχουν υπάλληλοι της κατηγορίας ΔΕ που εργάζονται με φιλότιμο με μεγάλη προσοχή και με ευθύνη για τα καθήκοντά τους. Γι΄ αυτό ίσως θα έπρεπε οι υπάλληλοι να κρίνονται με βάση τη δουλεία τους ποσοτική και ποιοτική και όχι με τα πτυχία τους. Μην ξεχνάμε ότι πριν 25-30 χρόνια που διορίστηκαν αυτοί οι υπάλληλοι τα πτυχία και τα μεταπτυχιακά ήταν λίγα έως σπάνια στα δικαστήρια. Δεδομένου ότι η δουλειά που κάνουμε στη γραμματεία του δικαστηρίου μπορεί να γίνει άψογα από την κατηγορία ΔΕ μιας και δεν δικάζουμε εμείς αλλά οι δικαστές. Μπορούν και οι πτυχιούχοι να περιμένουν τη σειρά τους για να γίνουν προϊστάμενοι όταν θα έρθει η ώρα τους.
  Θα ήθελα να απαντήσω και στον κύριο…… που θεωρεί της δακτυλογράφους ανίκανες θα σου πω ότι δεν υπολείπονται σε προσόντα των άλλων τις ίδια κατηγορίας, αντιθέτως έχουν ένα παραπάνω προσόν από όλους τους άλλους ξέρουν τυφλό σύστημα που σημαίνει ότι η δουλειά όταν πάνε σε γραμματεία γίνεται πολύ πιο γρήγορα.

 • 19 Νοεμβρίου 2015, 14:15 | Υπάλληλος Πολιτικού Δικαστηρίου

  Άραγε, ο αναχρονισμός στις διατάξεις του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων έγκειται μόνον στο άρθρο 72 ; Απίστευτο !!! Και τί έχει να φοβηθεί η Διοίκηση, από το δικαίωμα υποβολής αίτησης, για θέση ευθύνης Προϊσταμένου Δ/νσης, υπό Γραμματέως Κατηγορίας ΔΕ ; Δεν υπάρχουν τα θεσμικά όργανα, τα οποία θα κρίνουν τις αιτήσεις ; Τα Υπηρεσιακά Συμβούλια του Αρείου Πάγου δεν κρίνουν ορθά ; Απλώς, πρέπει να τοποθετηθούν στις θέσεις αυτές κάποιοι άλλοι. Οι ΠΕ συνάδελφοι με πτυχίο Ισπανικής Φιλολογίας, τί σχέση έχουν με τα Δικαστήρια ; Γιατί δεν υπάρχει καθηκοντολόγιο στα Δικαστήρια ; Οι ΔΕ μας αρκούν μόνο για να ανεβαίνουν στις έδρες των Δικαστηρίων ; Μόνο για τη δουλειά αυτή είναι ικανοί; Εξάλλου, το ΔΣ της ΟΔΥΕ έχει αποφασίσει, ομόφωνα, να μην γίνουν τροποποιήσεις στον Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων, στο δε Συνέδριο της 17 και 18/11/2015 αποφασίστηκε, κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας, με μεγάλη πλειοψηφία, να μην γίνουν οι εν λόγω τροποποιήσεις. Οι Προϊστάμενοι Διεύθυνσης κρίνονται από το έργο τους, τις γνώσεις τους, την εργατικότητά τους, την εχεμύθειά τους, την εικόνα της Υπηρεσίας τους, τις εκθέσεις τους και γενικά όλη τους την παράσταση στον εργασιακό τους βίο. Μην ξεχνάμε, ότι ορισμένοι συνάδελφοι ΠΕ δεν γνωρίζουν ξένη γλώσσα και δεν χειρίζονται ηλεκτρονικό υπολογιστή, προσόντα, τα οποία απαιτεί η Διοίκηση, προκειμένου να εργασθούν οι πενταμηνίτες ωφελούμενοι του ΟΑΕΔ !!!! Περαιτέρω, οι συνάδελφοι ΠΕ και ΤΕ εξελίσσονται πιο γρήγορα και αμείβονται καλύτερα από τους ΔΕ. Και έτσι πρέπει. Οι υπάλληλοι ΔΕ κατηγορίας που κρίθηκαν από τα Υπηρεσιακά Συμβούλια του Αρείου Πάγου ως Προϊστάμενοι Διεύθυνσης, τί θα γίνουν ; Θεωρούνται ανίκανοι και μειωμένων προσόντων ; Γιατί δεν προβλέπεται τίποτα γι’ αυτούς ;

 • 19 Νοεμβρίου 2015, 09:28 | dimmen

  ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΊ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΑΡΘΡΟ 92 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΕΤΑΓΜΕΝΟΙ ΝΑ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ. ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ.-

 • 19 Νοεμβρίου 2015, 08:51 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ

  Αναφορικά με το άρθρο 83 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων και προκειμένου να εναρμονιστεί με τον δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα, τροποποιείται από το άρθρο 83 η παράγραφος 2 ως εξής:
  《2. Μετάταξη δικαστικού υπαλλήλου σε κενή θέση ανώτερης κατηγορίας του ίδιου ή άλλου κλάδου ή άλλου τομέα επιτρέπεται με αίτησή του, μετά την συμπλήρωση της δοκιμαστικής υπηρεσίας, εφόσον απέκτησε το τυπικό προσόν μετά την αίτηση συμμετοχής στον διαγωνισμό για τον διορισμό του τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα για τη θέση αυτή ή μετά τη συμπλήρωση οκταετούς δημόσιας υπηρεσίας, εφόσον κατείχε πριν από την αίτηση συμμετοχής για τον διορισμό, τα τυπικά προσόντα της θέσης στην οποία επιθυμεί να μεταταγεί.》
  Πρόκειται για τους συναδέλφους που π.χ. συμμετείχαν στον διαγωνισμό για τον διορισμό τους με την ΔΕ κατηγορία και εξασφάλισαν το τυπικό προσόν στο μεσοδιάστημα από τον διαγωνισμό μέχρι τον διορισμό τους. Αυτό προβλέπεται με το άρθρο 70 παράγραφος 2 του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα.

 • 18 Νοεμβρίου 2015, 22:33 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΝΙΑΔΗΣ

  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΝΙΑΔΗΣ, Δικαστικός Υπάλληλος Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, Υποψ. Διδάκτορας: Στο άρθρο 75 του Ν.2812/2000, παρ. 5, προστίθεται εδάφιο ζ΄ως εξής: Ιδιαίτερα λαμβάνονται υπόψη κατά την κρίση των Δικαστικών (Υπηρεσιακών Συμβουλίων), οι τυχών σ υ ν α φ ε ί ς με το αντικείμενο των δικαστικών υπαλλήλων,Μεταπτυχιακοί Πανεπιστημιακοί τίτλοι Σπουδών, καθώς και τυχών συμμετοχές των κρινόμενων υπαλλήλων, με την ιδιότητα του εισηγητή σε επιστημονικά συνέδρια Δημοσίων φορέων.

 • 18 Νοεμβρίου 2015, 21:25 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΝΙΑΔΗΣ

  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΝΙΑΔΗΣ,Δικαστικός Υπάλληλος Διοικητικού Εφετείου Αθηνών,Υποψ.Διδάκτορας. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις στο Ν. 2812/00 κινούνται σε σωστές βάσεις σεβόμενες την αρχαιότητα αλλά και τα τυπικά προσόντα των δικαστικών υπαλλήλων. Όπως είναι γνωστό, οι δικαστικοί υπάλληλοι με περισσότερα χρόνια στην υπηρεσία γνωρίζουν περισσότερα αντικείμενα του Δικαστηρίου, έχουν δοκιμαστεί στη πράξη για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και ως εκ τούτου είναι ικανότεροι να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους απο θέσεις ευθύνης. Σ’αυτό το σημείο θα πρέεπει να θυμήσω σε κάποιους, ότι η αρχαιότητα είναι απόλυτα σεβαστή και κατά τις προαγωγές των Δικαστών σε ανώτερες θέσεις και δεν θα μπορούσαν να εφαρμόζονται δύο μέτρα και δύο σταθμά από Δικαστικά-Υπηρεσιακά Συνβούλια κρίσης στις υπηρεσ. μεταβολών των δικαστικών υπαλλήλων. Εδώ βεβαίως πρέπει σαφώς να προσθέσω ότι στις περιπτώσεις όπου συνυπάρχουν η εμπειρία και τα αυξημένα τυπικά προσόντα (Μεταπτυχιακές σ υ ν α φ ε ί ς Σπουδές) αυτό πρέπει να έχει καθοριστική σημασία στη κρίση του Δικαστικού(υπηρεσιακού)Συνβουλίου.
  Επιτέλους, μετά από αρκετά χρόνια, μια κίνηση της Διοίκησης που θα δώσει ώθηση και θα αυξήσει την ήδη μεγάλη απόδοση των Δικαστικών Υπαλλήων.

 • Ως Δικαστικός Υπάλληλος θα αναφερθώ στο άρθρο 45 που αφορά την Γραμματεία των Δικαστηρίων.Για το εδάφιο α της παρ. 1 του άρθρου 72 του ΚΔΥ Ν.2812|2000 να αντικατασταθεί ως εξής,
  «Ως προϊστάμενοι διευθύνσεων επιλέγονται δικαστικοί υπάλληλοι του οικείου τομέα κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ με τουλάχιστον βαθμό Β,αν δεν υπάρχουν υπάλληλοι με βαθμό τουλάχιστον Β που έχουν υποβάλλει αίτηση υποψηφιότητας ή αν είναι λιγότεροι από τον απαιτούμενο αριθμό κρίνονται α) δικαστικοί υπάλληλοι ΔΕ κατηγορίας με βαθμό Β και β) δικαστικοί υπάλληλοι με περισσότερο χρόνο υπηρεσίας στον Γ βαθμό, ώστε να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός».
  Με αυτή την προσθήκη αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα των μικρών οργανικών μονάδων που δεν συμπληρώνεται ο απαιτούμενος αριθμός και αποφεύγουμε τις πράξεις.
  Όσον αφορά το εδάφιο β της παρ. 5 του άρθρου 22 του ΚΔΥ αναφορικά με το δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας στα υπηρεσιακά συμβούλια πρέπει στην υπουργική απόφαση που θα διαδεχθεί την ψήφιση του νόμου να περιοριστούν οι θητείες σε μία το πολύ δύο και να τεθεί ασυμβίβαστο συνδικαλιστή-εκλεγμένου στα υπηρεσιακά συμβούλια, όπως ισχύει στους καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στο καταστατικό της ΟΛΜΕ υπάρχει αντίστοιχη απαγορευτική διάταξη στο άρθρο 14 παρ. 5.

 • 17 Νοεμβρίου 2015, 21:41 | Υπάλληλος Ελεγκτικού

  Η προώθηση τέτοιων ρυθμίσεων παραμονές ενός «νέου 4024», με ανατροπές σε μισθολογικά-βαθμολογικά-αξιολογήσεις-προαγωγές είναι κάπως ύποπτη.
  Με το πάγωμα των βαθμών και κάτι τέτοιες διατάξεις φτάνουμε στο σημείο για τις προαγωγές να κρίνονται δακτυλογράφοι και να μην κρίνονται άτομα με διδακτορικά. Τραγικό.

 • 16 Νοεμβρίου 2015, 11:14 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

  Είναι τουλάχιστον περίεργο διατάξεις που αφορούν ζητήματα λειτουργίας των δικαστηρίων να περιλαμβάνονται σε άσχετα, με το αντικείμενο αυτό, σχέδια νόμου.
  Το σίγουρο είναι ότι η συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση, αποκλείει για πάντα όλους τους υπαλλήλους που κατέχουν βαθμό μικρότερο του Γ’ από οποιαδήποτε επιλογή σε θέση ευθύνης, δηλαδή αφαιρείται η προοπτική και το κίνητρο από άξιους συναδέλφους να εξελιχθούν.
  Η συγκεκριμένη διάταξη έρχεται σε μία στιγμή όπου συζητείται το ξεπάγωμα των βαθμών για όλο το Δημόσιο τομέα, αναγνώριση προϋπηρεσίας κλπ.
  Κατά τη γνώμη μου η μόνη λύση, για το συγκεκριμένο ζήτημα, είναι να εφαρμοστούν και για τους δικαστικούς υπαλλήλους οι διατάξεις που ισχύουν για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους.

 • 13 Νοεμβρίου 2015, 14:12 | ΠΥΘΙΑ

  ΗΜΙΜΕΤΡΑ.
  ΕΠΙ 16 ΕΤΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΚΑΝΕΝΑ Π.Δ. ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ.
  Ο ΛΟΓΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΜΦΑΝΗΣ!
  ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ.
  ΦΤΑΝΟΥΝ ΠΙΑ ΟΙ ΑΝΑΧΡΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΥΣ!
  ΟΧΙ ΑΛΛΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ!

 • 13 Νοεμβρίου 2015, 11:55 | ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ – ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟY

  ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ – ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟY

  Νοέμβριος 2015

  Συνάδελφοι

  Με δυσαρέσκεια και απογοήτευση διαπιστώνουμε ότι στο αρ. 45 του Σ/Ν του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με τίτλο «Σύμφωνο Συμβίωσης και άλλες Διατάξεις» το οποίο αναρτήθηκε στις 10/11/2015 σε δημόσια διαβούλευση, τροποποιούνται με τρόπο απαράδεκτο οι διατάξεις του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων ως προς την επιλογή Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων των Δικαστηρίων. Η προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση με την οποία εξαιρούνται από την δυνατότητα επιλογής σε θέσεις προϊσταμένων τμήματος, οι δικαστικοί υπάλληλοι, όλων των κλάδων και κατηγοριών ( ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ) οι οποίοι κατέχουν βαθμό χαμηλότερο του Γ΄, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως αποσπασματική και αναποτελεσματική καθώς δημιουργεί ζητήματα νομικής ερμηνείας και δεν θα αποτρέψει υποκειμενισμούς κατά την εφαρμογή της.

  Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εμμένει σε ένα παρωχημένο σύστημα επιλογής προσωπικού σε στελεχιακές θέσεις, το οποίο δημιουργεί πολλαπλά προβλήματα κατά την εφαρμογή του, στρεβλώσεις κατά την άσκηση των καθηκόντων των επιλεγομένων και δυσαρέσκεια μεταξύ των συναδέλφων. Η χρονική στιγμή που επιλέχθηκε η τροποποίηση του εν λόγω άρθρου και για την οποία ουδέποτε ζητήθηκε η άποψη της Διοίκησης του Δικαστηρίου μας, δημιουργεί ερωτηματικά αναφορικά με την σκοπιμότητα, αλλά και την ουσία της αλλαγής, καθώς το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης αναμένεται να καταθέσει νέο Σ/Ν για το μισθολόγιο – βαθμολόγιο στη Δημόσια Διοίκηση μετά και τις πρόσφατες δηλώσεις του αρμοδίου Υπουργού στα Μ.Μ.Ε. Η ανωτέρω διάταξη αποτελεί επιλογή οπισθοδρόμησης, αποκλεισμού και διχασμού μεταξύ των συναδέλφων, δεδομένου ότι, στον υπόλοιπο Δημόσιο Τομέα, για την επιλογή σε θέσεις ευθύνης, εφαρμόζεται το σύστημα της μοριοδότησης κατά το οποίο λαμβάνονται υπόψη τα χρόνια προϋπηρεσίας, σε συνδυασμό και με άλλα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.

  Σας γνωρίζουμε ότι η Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδας (Ο.Δ.Υ.Ε.), όχι απλώς δηλώνει άγνοια, αλλά και τη σφοδρή αντίθεσή της για την εν λόγω διάταξη, η οποία τροποποιεί το άρθρο 72 του Κώδικα των Δικαστικών Υπαλλήλων χωρίς να έχει ζητηθεί η γνώμη τόσο της ΟΔΥΕ όσο και του ΣΥΕΣ.

  Καλούμε λοιπόν, το Υπουργείο Δικαιοσύνης να αποσύρει άμεσα τη συγκεκριμένη διάταξη νόμου, έως ότου κατατεθεί το σχετικό Σ/Ν του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες διαβουλεύσεις τόσο με την ΟΔΥΕ όσο και με το ΣΥΕΣ, έχοντας ως στόχο την προάσπιση των συμφερόντων των συναδέλφων με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

  ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
  ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟY

 • 13 Νοεμβρίου 2015, 06:15 | Γεώργιος-Χαράλαμπος Κατρακίλης

  Ορθές οι περισσότερες θέσεις του φιλτάτου Μηνά, πλήν μίας. Οι ανώνυμες καταγγελίες δεν είναι υποχρεωτικώς «κακόβουλες» κ.λ.π., αλλά είναι η μόνη λύση πολιτών ή καί υπαλλήλων εντός επιχειρήσεως ή καί υπηρεσίας περί καταγγελίας κακώς κειμένων εναντίον παρανομούντων εκ του ασφαλούς.
  Προφανώς, μετά την διερεύνησίν τους, ή αρχειοθετούνται αν είναι ανυπόστατες ή τιμωρούνται οι ένοχοι. Άρα, πού το πρόβλημα επί του προκειμένου; Άρα, μάλλον το θέμα λήγιε.-

 • 13 Νοεμβρίου 2015, 06:01 | Γεώργιος-Χαράλαμπος Κατρακίλης

  Ορθές οι περισσότερες θέσεις του φιλτάτου Μηνά, πλήν μίας. Οι ανώνυμες καταγγελίες δεν είναι υποχρεωτικώς «κακόβουλες» κ.λ.π., αλλά είναι η μόνη λύση πολιτών ή καί υπαλλήλων εντός επιχειρήσεως ή καί υπηρεσίας περί καταγγελίας κακώς κειμένων εναντίον παρανομούντων εκ του ασφαλούς.
  Προφανώς, μετά την διερεύνησίν τους, ή αρχειοθετούνται αν είναι ανυπόστατες ή τιμωρούνται οι ένοχοι. Άρα, πού το πρόβλημα επί του προκειμένου;

 • 12 Νοεμβρίου 2015, 20:16 | Σταύρος Μαμουνάκης

  Το συγκεκριμένο άρθρο φαίνεται να μην λαμβάνει υπόψη την πραγματικότητα στις υπηρεσίες στις οποίες αφορά. Με τις προαγωγές παγωμένες θα οδηγήσει στον εγκλωβισμό εκτός θέσεων ευθύνης, υπαλλήλων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης που αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε χαμηλότερους βαθμούς (ενώ έχουν συμπληρώσει τα απαραίτητα χρόνια για να προαχθούν). Αντίθετα υπάλληλοι Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με μακρά προϋπηρεσία θα μπορούν να καταλάβουν τις εν λόγω θέσεις.
  Εκτός από την συγκεκριμένη ανισότητα θα δημιουργηθεί μακροπρόθεσμα και ένα μεγαλύτερο πρόβλημα. Συγκεκριμένα, οι προϊστάμενοι ΔΕ δεν θα μπορούν να γίνουν διευθυντές, αλλά ούτε και οι εγκλωβισμένοι υπάλληλοι ΠΕ και ΤΕ καθώς για να γίνει κάτι τέτοιο, οι τελευταίοι θα πρέπει πρώτα να έχουν περάσει από τη θέση του προϊσταμένου. Και φυσικά αυτό θα είναι ανέφικτο μέχρι να ελευθερωθούν οι οικείες θέσεις. Συνεπώς θα φτάσουμε στο σημείο, μετά από κάποια χρόνια, να έχουμε υπηρεσίες μόνο με προϊσταμένους, οι οποίοι πιθανώς θα κληθούν να αναλάβουν το βάρος της ευθύνης και της υπογραφής του διευθυντή.
  Τέλος είναι τουλάχιστον παράλογο τη στιγμή που για να γίνει κάποιος διευθυντής πρέπει να έχει βαθμό Α’ ή Β’ να απαιτούμε ο προϊστάμενος να έχει επίσης βαθμό Β’. Είναι σαν να θεωρούμε ότι δεν υπάρχει καμία διάκριση μεταξύ των δύο θέσεων ευθύνης.
  Είναι μεγάλο λάθος μία νομική διάταξη που ρυθμίζει τόσο σημαντικά θέματα για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών να συντάσσεται τόσο κοντόφθαλμα και να δημιουργεί τόσο σοβαρά προβλήματα για το μέλλον. Καλό θα ήταν να επανεξεταστεί.

 • 12 Νοεμβρίου 2015, 11:04 | k. Nik.

  Για τις επιλογές προϊσταμένων τμημάτων και διευθύνσεων, υπάρχει μία παράμετρος που κατά την άποψή μου θα πρέπει να προστεθεί και να λαμβάνεται πρωτίστως υπόψη, όπως ο χρόνος υπηρεσίας στον κλάδο των γραμματέων, καθότι υπάρχουν φαινομενικά ομοιόβαθμοι υποψήφιοι που η προϋπηρεσία τους στον κλάδο των γραμματέων διαφέρει σημαντικά.

 • 12 Νοεμβρίου 2015, 08:03 | μηνας

  ΑΝΑΧΡΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ.
  ΟΙ ΒΑΘΜΟΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ. ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΩΡΑΙΑ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ. ΟΧΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ.
  ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΑΦΟΝ. ΕΤΣΙ ΚΙ ΑΛΛΙΩΣ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΝΑ. ΑΡΑ, ΜΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΝΑ ΑΜΕΙΒΕΤΑΙ.
  ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΚΙΝΗΤΡΟ ΓΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ, ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ. ΕΙΝΑΙ ΙΚΑΝΟΙ ΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΟΥΝ;

  ΚΑΙ ΕΝΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ: ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΕΣ. ΑΦΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥΣ ΣΩΣΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΠΟΥ ΕΣΕΙΣ ΨΗΦΙΖΕΤΕ.

 • 11 Νοεμβρίου 2015, 23:01 | ΑΝΟΙΞΕ ΠΕΤΡΑ

  οι πρώτες έξι προτεινόμενες τροποποιήσεις, είναι φωτογραφικές και αντιδημοκρατικές.
  Αποκλείονται για πάντα όσοι τα τελευταία χρόνια πάλι αποκλείονταν λογω «παγώματος» βαθμολογικών προαγωγών.
  γιατί τέτοια διακριτική μεταχείριση; πόσο θα ωφελήσουν την ταλαιπωρημένη κοινωνία μας οι ρυθμίσεις αυτές; ο κατήφορος συνεχίζεται!
  να αποσυρθούν αν δε βελτιωθούν δραστικά!
  οχι αποκλεισμούς! όχι διακρίσεις!