• Σχόλιο του χρήστη 'Υπάλληλος Πολιτικού Δικαστηρίου' | 19 Νοεμβρίου 2015, 14:15
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Άραγε, ο αναχρονισμός στις διατάξεις του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων έγκειται μόνον στο άρθρο 72 ; Απίστευτο !!! Και τί έχει να φοβηθεί η Διοίκηση, από το δικαίωμα υποβολής αίτησης, για θέση ευθύνης Προϊσταμένου Δ/νσης, υπό Γραμματέως Κατηγορίας ΔΕ ; Δεν υπάρχουν τα θεσμικά όργανα, τα οποία θα κρίνουν τις αιτήσεις ; Τα Υπηρεσιακά Συμβούλια του Αρείου Πάγου δεν κρίνουν ορθά ; Απλώς, πρέπει να τοποθετηθούν στις θέσεις αυτές κάποιοι άλλοι. Οι ΠΕ συνάδελφοι με πτυχίο Ισπανικής Φιλολογίας, τί σχέση έχουν με τα Δικαστήρια ; Γιατί δεν υπάρχει καθηκοντολόγιο στα Δικαστήρια ; Οι ΔΕ μας αρκούν μόνο για να ανεβαίνουν στις έδρες των Δικαστηρίων ; Μόνο για τη δουλειά αυτή είναι ικανοί; Εξάλλου, το ΔΣ της ΟΔΥΕ έχει αποφασίσει, ομόφωνα, να μην γίνουν τροποποιήσεις στον Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων, στο δε Συνέδριο της 17 και 18/11/2015 αποφασίστηκε, κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας, με μεγάλη πλειοψηφία, να μην γίνουν οι εν λόγω τροποποιήσεις. Οι Προϊστάμενοι Διεύθυνσης κρίνονται από το έργο τους, τις γνώσεις τους, την εργατικότητά τους, την εχεμύθειά τους, την εικόνα της Υπηρεσίας τους, τις εκθέσεις τους και γενικά όλη τους την παράσταση στον εργασιακό τους βίο. Μην ξεχνάμε, ότι ορισμένοι συνάδελφοι ΠΕ δεν γνωρίζουν ξένη γλώσσα και δεν χειρίζονται ηλεκτρονικό υπολογιστή, προσόντα, τα οποία απαιτεί η Διοίκηση, προκειμένου να εργασθούν οι πενταμηνίτες ωφελούμενοι του ΟΑΕΔ !!!! Περαιτέρω, οι συνάδελφοι ΠΕ και ΤΕ εξελίσσονται πιο γρήγορα και αμείβονται καλύτερα από τους ΔΕ. Και έτσι πρέπει. Οι υπάλληλοι ΔΕ κατηγορίας που κρίθηκαν από τα Υπηρεσιακά Συμβούλια του Αρείου Πάγου ως Προϊστάμενοι Διεύθυνσης, τί θα γίνουν ; Θεωρούνται ανίκανοι και μειωμένων προσόντων ; Γιατί δεν προβλέπεται τίποτα γι' αυτούς ;