• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΝΤ' | 21 Ιανουαρίου 2011, 21:52

    Με όλο το σεβασμό κύριε Καστανίδη αλλά αυτά είναι ολίγον τι για γέλια. Εφόσον υπάρχει αξιόποινη πράξη ο Βουλευτής οδηγείται στην δικαιοσύνη. Χωρίς επιτροπές από Βουλευτές, χωρίς προκαταρκτικές εξετάσεις, χωρίς γνωμοδοτικό συμβούλιο. Τι είναι όλα αυτά στον μεσαίωνα είμαστε? Απλοποιήστε την διαδικασία.