• Σχόλιο του χρήστη 'Δημήτρης Τσακιρόπουλος' | 22 Ιανουαρίου 2011, 13:04

    Η δημιουργία γνωμοδοτικού συμβουλίου για την ''τεχνική'' υποστήριξη και ''δέσιμο'' των υποθέσεων είναι σαφ'ως χρήσιμη, ωστόσο η παρεμβολή της μεταξύ εξεταστικής και προανακριτικής επιτροπής απλά θα επιφέρει μεγαλύτερες καθυστερήσεις στην απόδοση δικαιοσύνης και την εξέλιξη των υποθέσεων. Το όλο σύστημα διερεύνησης και παραπομπής χρήζει ριζικής μεταβολής και όχι απλά προσθηκών. -Η συμμετοχη δικαστικών στην εξεταστική επιτροπή και η επιβολή έκδοσης ενιαίου πορίσματος αυτής.Σε περίπτωση ασυμφωνίας των πολιτικών που συμτέχουν σε αυτή οι δικαστικοί θα αναλαμβανουν εξολοκλήρου την ευθύνη της σύνταξής του. -Η αποκλειστική συμμετοχή ανωτατων δικαστικών (5-7 μέλη) στην προανακριτική επιτροπή η οποία απλά θα στοιχειοθετεί κατηγορίες δένοντας την υπόθεση πριν την παραπομπή της οριστικά στη δικαιοσύνη. -Ο αποκλεισμός των πολιτικών απο την προανακριτική είναι ζωτικής σημασίας κ. Καστανίδη, καθώς αυτοί όντας τεχνικά ακατάρτισθοι, δεν μπορούν να διερευνήσουν και να συγκεντρώσουν στοιχεία με αποτελεσματικότητα και ταχύτητα. Επιπλέον είναι γνωστό ότι πολλοί χρησιμοποιούν αυτές τις επιτροπές αποκλειστικά και μόνο για την κομματική τους ανάδειξη με ότι αυτό συνεπάγεται καθώς μεροληπτούν και δέχονται υποδείξεις.