• Σχόλιο του χρήστη 'Ανδρέας Ξερουδάκης' | 20 Νοεμβρίου 2015, 06:48

    Θα πρέπει να αναφέρεται η δυνατότητα δημιουργίας Οικογενειακής Μερίδας, όταν τα Ληξιαρχεία παραλαμβάνουν ένα Σύμφωνο Συμβίωσης, όπως στην περίπτωση τέλεσης γάμου (πολιτικού ή θρησκευτικού).