• Σχόλιο του χρήστη 'Δήμητρα Α.' | 21 Νοεμβρίου 2015, 14:59

    Ο σωφρονιστικός κώδικας, ο οποίος έχει αργήσει πολύ, πρέπει να βάζει τέλος στην αυθαιρεσία και να προβλέπει τη δυνατότητα εργασίας για όλους τους κρατούμενους καθώς καιανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με το υπουργείο. Επιπλέον θα πρέπει να περιορίζει τη δυνατότητα των συμβουλίων να κόβουν αυθαίρετα άδειες ή να φορτώνουν τους έγκλειστους με άδικα πειθαρχικά.