Άρθρο 41: Σύσταση της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής του Σωφρονιστικού Κώδικα

Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων συνιστάται τριμελής επιτροπή για την αναμόρφωση του Σωφρονιστικού Κώδικα. Η επιτροπή θα επεξεργαστεί το υπάρχον σχέδιο της ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής που συστάθηκε με την υπ. αριθμ. 27791/17.03.2010 (ΦΕΚ 96 τ. ΥΟΔΔ/ 17.03.2010) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης καθώς και τις υποβληθείσες Αιτιολογική Έκθεση και Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών Ρυθμίσεων. Το σχέδιο που συντάσσει η επιτροπή υποβάλλεται για κύρωση στην Ολομέλεια της Βουλής κατά την παράγραφο 6 του άρθρου 76 του Συντάγματος. Η επιτροπή συγκροτείται από εισαγγελικό λειτουργό και μέλη ΔΕΠ Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Καθήκοντα γραμματέα ανατίθενται με την ίδια απόφαση σε υπάλληλο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων.

 • 21 Νοεμβρίου 2015, 14:59 | Δήμητρα Α.

  Ο σωφρονιστικός κώδικας, ο οποίος έχει αργήσει πολύ, πρέπει να βάζει τέλος στην αυθαιρεσία και να προβλέπει τη δυνατότητα εργασίας για όλους τους κρατούμενους καθώς καιανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με το υπουργείο.
  Επιπλέον θα πρέπει να περιορίζει τη δυνατότητα των συμβουλίων να κόβουν αυθαίρετα άδειες ή να φορτώνουν τους έγκλειστους με άδικα πειθαρχικά.

 • 10 Νοεμβρίου 2015, 15:31 | Σπύρος

  Ένας κώδικας που εξακολουθεί να λέγεται Σωφρονιστικός είναι από δημιουργίας του προβληματικός. Ο υπάρχον σωφ/κός κώδικας (1999) ουδέποτε εφαρμόστηκε, παρά μόνο επιδερμικά. Ελπίζουμε ο νέος κώδικας να είναι ρεαλιστικός, να απαντά στα σημερινά προβλήματα, να είναι απόμακρος από ιδεοληψίες και να διασφαλίζει την στοιχειώδη υποχρέωση της Πολιτείας απέναντι στους κρατουμένους και τους εργαζόμενους, την ίδια την ζωή και την αξιοπρέπεια.

 • 10 Νοεμβρίου 2015, 01:25 | Στέλλα Α.

  Με λύπη διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη για ευεργετική απόλυση των κρατουμένων από τις φυλακές, όπως έγινε και τον N. 4322/2015. Υπάρχει πραγματική ανάγκη για αποσυμφόρηση των φυλακών. Παρότι, η ευεργετική απόλυση δυνάμει του 4322 στέφθηκε με επιτυχία, είναι αξιοπερίεργο γιατί δεν υπάρχουν και νέες τέτοιου είδους προβλέψεις και μάλιστα πιο ευεργετικές.