• Σχόλιο του χρήστη 'Ευστράτιος Καρανικόλας' | 25 Ιανουαρίου 2011, 02:42

        Να ελέγχεται η ουσιαστική βασιμότητα του (αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν έγκλησης - μηνυτήριας αναφοράς) ποινικού αδικήματος & η αντίστοιχη ύπαρξη ή μη ποινικής ευθύνης του πολιτικού προσώπου για ενδεχόμενο έγκλημα - ποινικό αδίκημα που τελέσθηκε από αυτό κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του από 10-μελή επιτροπή που θα αποτελείται από 6 νομικούς (Προέδρους Α.Π. & ΣτΕ, 1 Εισαγγελέα Α.Π. & 1 Αντιπρόεδρο ΣτΕ, Πρόεδρο της Βουλής και εκπρόσωπο της Προεδρίας της Δημοκρατίας) και 4 ενόρκους!